« 5Moj 27:15 5 Księga Mojżeszowa 27:16 5Moj 27:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP„Przeklęty człowiek, ktoryż nie ćci otca swego i macierze”, i rzecze wszytek lud: „Amen”.
2.WUJEK.1923Przeklęty, który nie czci ojca swego i matki. I rzecze wszystek lud: Amen.
3.GDAŃSKA.1881Przeklęty, kto lekceważy ojca swego, i matkę swoję; i rzecze wszystek lud Amen.
4.GDAŃSKA.2017Przeklęty, kto lekceważy swego ojca i swoją matkę. A cały lud powie: Amen.
5.CYLKOW"Przeklęty, kto znieważa ojca swojego, albo matkę swoję!" I powié wszystek lud: Amen.
6.KRUSZYŃSKIPrzeklęty niechaj będzie, kto złorzeczy ojcu swemu i matce swojej! - A cały naród odpowie: Amen!
7.MIESES„Niech przeklętym będzie ten, kto znieważa ojca swego i matkę swoją”. – Wszystek lud niech rzeknie [nato]: „Amen!”.
8.TYSIĄCL.WYD5Przeklęty, kto gardzi swoim ojcem lub matką. A cały lud powie: Amen.
9.BRYTYJKAPrzeklęty, kto zlekceważy swego ojca i matkę. A cały lud powie: Amen.
10.POZNAŃSKA- Przeklęty, kto złorzeczy ojcu i matce. A cały lud odpowie: Amen.
11.WARSZ.PRASKANiech będzie przeklęty każdy, kto okazuje pogardę swemu ojcu lub matce! A cały lud odpowie: Amen!
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przeklęty każdy, kto znieważa swojego ojca, albo swoją matkę. A cały lud powie: Amen.
13.EIB.BIBLIA.2016Przeklęty, kto zlekceważy swego ojca i matkę. A cały lud potwierdzi: Amen!