« 5Moj 27:16 5 Księga Mojżeszowa 27:17 5Moj 27:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP„Przeklęty, ktoryż przenosi miedze swego bliznego”, i odpowie wszytek lud: „Amen”.
2.WUJEK.1923Przeklęty, który przenosi granice bliźniego swego. I rzecze wszystek lud: Amen.
3.GDAŃSKA.1881Przeklęty, który przenosi granicę bliźniego swego; a rzecze wszystek lud Amen.
4.GDAŃSKA.2017Przeklęty, kto przesuwa granicę swego bliźniego. A cały lud powie: Amen.
5.CYLKOW"Przeklęty, kto przesuwa granicę bliźniego swego!" I powié wszystek lud: Amen.
6.KRUSZYŃSKIPrzeklęty niechaj będzie, kto przestawi granicę bliźniego swego. A cały naród odpowie: Amen!
7.MIESES„Niech przeklętym będzie ten, kto przesuwa w tył graniczny kopiec bliźniego swego”. – Wszystek lud niech rzeknie [nato]: „Amen!”.
8.TYSIĄCL.WYD5Przeklęty, kto przesuwa miedzę swego bliźniego. A cały lud powie: Amen.
9.BRYTYJKAPrzeklęty, kto przesuwa granicę swego bliźniego. A cały lud powie: Amen.
10.POZNAŃSKA- Przeklęty, kto przesuwa granicę [posiadłości] swego bliźniego. A cały lud odpowie: Amen.
11.WARSZ.PRASKANiech będzie przeklęty każdy, kto przesuwa miedzę swojego bliźniego! A cały lud odpowie: Amen!
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przeklęty każdy, kto przesuwa granice swojego bliźniego. A cały lud powie: Amen.
13.EIB.BIBLIA.2016Przeklęty, kto przesuwa granicę dziedzictwa swojego bliźniego. A cały lud potwierdzi: Amen!