« 5Moj 27:18 5 Księga Mojżeszowa 27:19 5Moj 27:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPrzeklęty, ktoryż przewraca sąd przychodzącemu, sirocie i wdowie”, i odpowie wszystek lud: „Amen”.
2.WUJEK.1923Przeklęty, który wywraca sąd przychodnia, sieroty i wdowy. I rzecze wszystek lud: Amen.
3.GDAŃSKA.1881Przeklęty, który wywraca sprawiedliwość przychodniowi; sierocie, i wdowie; a rzecze wszystek lud Amen.
4.GDAŃSKA.2017Przeklęty, kto nagina sądu przybysza, sieroty i wdowy. A cały lud powie: Amen.
5.CYLKOW"Przeklęty, kto nagina prawo cudzoziemca, sieroty, i wdowy!" I powié wszystek lud: Amen.
6.KRUSZYŃSKIPrzeklęty niechaj będzie, kto narusza prawo cudzoziemca, sieroty i wdowy. A cały naród odpowie: Amen!
7.MIESES„Niech przeklętym będzie ten, kto wypacza prawo przychodnia [gēr], sieroty, albo wdowy”. – Wszystek lud niech rzeknie [nato]: „Amen!”.
8.TYSIĄCL.WYD5Przeklęty, kto łamie prawo przybysza, sieroty i wdowy. A cały lud powie: Amen.
9.BRYTYJKAPrzeklęty, kto narusza prawo obcego przybysza, sieroty i wdowy. A cały lud powie: Amen.
10.POZNAŃSKA- Przeklęty, kto narusza prawa cudzoziemca, sieroty i wdowy. A cały lud odpowie: Amen.
11.WARSZ.PRASKANiech będzie przeklęty każdy, kto nie szanuje praw cudzoziemców, sierot i wdów! A cały lud odpowie: Amen!
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przeklęty każdy, kto nagina prawo cudzoziemca, sieroty i wdowy. A cały lud powie: Amen.
13.EIB.BIBLIA.2016Przeklęty, kto nagina prawo cudzoziemca, sieroty i wdowy. A cały lud potwierdzi: Amen!