« 5Moj 27:23 5 Księga Mojżeszowa 27:24 5Moj 27:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP„Przeklęty, ktoż zabije tajemnie bliznego swego”, i odpowie wszystek lud: „Amen”. „Przeklęty, ktoż śpi z żoną bliznego swego”, i odpowie wszystek lud: „Amen”.
2.WUJEK.1923Przeklęty, który tajemnie zabije bliźniego swego. I rzecze wszystek lud: Amen.
3.GDAŃSKA.1881Przeklęty, któryby zabił tajemnie bliźniego swego; i rzecze wszystek lud Amen.
4.GDAŃSKA.2017Przeklęty, kto zabija potajemnie swego bliźniego. A cały lud powie: Amen.
5.CYLKOW"Przeklęty, kto zabija bliźniego swego potajemnie!" I powié wszystek lud: Amen.
6.KRUSZYŃSKIPrzeklęty niechaj będzie, kto uderzy bliźniego swego w ukryciu. A cały naród odpowie: Amen!
7.MIESES„Niech przeklętym będzie ten, kto zabije bliźniego, swego pokryjomu” – Wszystek lud niech rzeknie [nato]: „Amen!”.
8.TYSIĄCL.WYD5Przeklęty, kto w ukryciu wymierzy cios [śmiertelny] bliźniemu. A cały lud powie: Amen.
9.BRYTYJKAPrzeklęty, kto skrycie zabija swego bliźniego. A cały lud powie: Amen.
10.POZNAŃSKA- Przeklęty, kto w ukryciu zabija swego bliźniego. A cały lud odpowie: Amen.
11.WARSZ.PRASKANiech będzie przeklęty każdy, kto znienacka napada na swego bliźniego! A cały lud odpowie: Amen!
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przeklęty każdy, kto potajemnie zabija swojego bliźniego. A cały lud powie: Amen.
13.EIB.BIBLIA.2016Przeklęty, kto skrycie pozbawi życia swojego bliźniego. A cały lud potwierdzi: Amen!