« 1Krn 4:43 1 Księga Kronik 5:1 1Krn 5:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Synowie téż Ruben, pierworodnego syna Izraelowego; (ten bowiem był pierworodny jego: ale gdy zgwałcił łoże ojca swego, dano pierworództwo jego synom Józepha, syna Izraelowego, a onego nie poczytano za pierworodnego.
2.GDAŃSKA.1881A synowie Rubena pierworodnego Izraelowego, (ten bowiem był pierworodny; ale gdy zgwałcił łoże ojca swego, dane jest pierworodztwo jego synom Józefa, syna Izraelowego, tak jednak, że go nie poczytano za pierworodnego:
3.GDAŃSKA.2017Synowie Rubena, pierworodnego Izraela. Był on pierworodnym, ale ponieważ zbezcześcił łoże swego ojca, jego pierworództwo zostało dane synom Józefa, syna Izraela. Nie spisano więc rodowodu według pierworództwa.
4.KRUSZYŃSKISynowie Rubena, pierworodnego Izraela. Aczkolwiek on był pierworodnym, lecz na skutek zmazania przezeń łoża swego ojca, było dane jego pierworodztwo synom Józefa, syna Izraelowego i nie był wciągnięty w wykaz pierworodztwa.
5.TYSIĄCL.WYD5Synowie Rubena, pierworodnego Izraela. Wprawdzie był on pierworodnym, lecz ponieważ skalał łoże swego ojca, pierworodztwo jego dane było synom Józefa, syna Izraela, więc nie podawało się rodowodów według pierworodztwa.
6.BRYTYJKASynami Rubena, pierworodnego Izraela – gdyż on był pierworodnym, lecz ponieważ zbezcześcił łoże swego ojca, jego prawo pierworodztwa zostało nadane synom Józefa, syna Izraela, lecz bez wciągania tego pierworodztwa do rodowodu,
7.POZNAŃSKASynowie Rubena, pierworodnego Izraela. Istotnie był on pierworodnym, ponieważ jednak zbezcześcił łoże swego ojca, prawa jego pierworodztwa zostały przekazane synom Józefa, który był synem Izraela. Przy rodowodach nie uwzględniono więc praw pierworodztwa.
8.WARSZ.PRASKAOto synowie Rubena, pierworodnego Izraela: Ruben był pierworodnym Izraela, ponieważ jednak skalał łoże swojego ojca, prawo pierworództwa zostało mu odjęte i przeniesione na synów Józefa, syna Izraela. Ale listy rodowodów nie podaje się według tak rozumianego pierworództwa.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Synowie Reubena – pierworodnego Israela (bowiem on był pierworodnym, ale gdy zbezcześcił łoże swojego ojca, jego pierworództwo zostało dane synom Josefa – potomka Israela; zatem nie umieszczono go w spisie rodowym jako pierworodnego.
10.EIB.BIBLIA.2016Z synami Rubena rzecz ma się następująco. Był on pierworodnym Izraela, jednak zbezcześcił łoże swego ojca. Dlatego jego prawa pierworodztwa nie zostały wpisane do rodowodu. Zostały one przekazane synom Józefa, który był synem Izraela.