« 1Krn 5:16 1 Księga Kronik 5:17 1Krn 5:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPWszytcy ci zliczeni są w dnioch Joatan, krola Juda a we dnioch Jeroboama, krola israhelskiego.
2.WUJEK.1923Ci wszyscy byli policzeni za dni Joathana, króla Judzkiego, i za dni Jeroboama, króla Izraelskiego.
3.GDAŃSKA.1881Wszyscy ci policzeni byli za dni Jotama, króla Judzkiego, i za dni Jeroboama, króla Izraelskiego.
4.GDAŃSKA.2017Wszyscy oni spisani zostali według rodowodów za czasów Jotama, króla Judy, i za czasów Jeroboama, króla Izraela.
5.KRUSZYŃSKIWszyscy oni synowie Gada byli zapisani w wykazach rodowych za czasów Jotama, króla judzkiego i za czasów Jeroboama, króla izraelskiego.
6.TYSIĄCL.WYD5Wszystkie ich rodowody zostały sporządzone za czasów Jotama, króla Judy, i Jeroboama, króla Izraela.
7.BRYTYJKAWszyscy oni zostali wciągnięci do rodowodów w czasach Jotama, króla judzkiego, i w czasach Jeroboama, króla izraelskiego.
8.POZNAŃSKAWszyscy oni zostali zapisani w rodowodach w czasach Jotama, króla Judy, oraz w czasach Jeroboama, króla Izraela.
9.WARSZ.PRASKAWszyscy ci potomkowie Gada zostali zapisani w swoich rodowodach za czasów Jotama, króla Judy, i Jeroboama, króla Izraela.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ci wszyscy zostali policzeni za dni króla judzkiego Jotama oraz za dni króla israelskiego Jerobeama.
11.EIB.BIBLIA.2016Wszyscy oni zostali wpisani do rodowodów za dni Jotama, króla Judy, oraz za dni Jeroboama, króla Izraela.