« 1Krn 5:1 1 Księga Kronik 5:2 1Krn 5:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP❬...❭ się. Ale pirworodzeństwo dano Jozefowi.
2.WUJEK.1923Lecz Judas, który był najmocniejszy między bracią swą; z plemienia jego książęta się rodziły: ale pierworództwo było poczytane Józephowi.)
3.GDAŃSKA.1881Bo Judas był najmężniejsz między braćmi swymi, a książęciem między nimi; ale pierworodztwo należało Józefowi.)
4.GDAŃSKA.2017Juda bowiem był najpotężniejszy wśród swoich braci i od niego pochodził władca, lecz pierworództwo należało do Józefa.
5.KRUSZYŃSKIChociaż Juda był potężnym wśród braci swoich i księciem nad nimi, lecz pierworodztwo należało do Józefa.
6.TYSIĄCL.WYD5Chociaż Juda był najpotężniejszy z braci swoich i z niego miał pochodzić władca, jednak pierworodztwo należało do Józefa.
7.BRYTYJKAGdyż Juda był najpotężniejszym w gronie swoich braci i od niego wywodził się panujący, chociaż prawo pierworodztwa należało do Józefa –
8.POZNAŃSKAChociaż bowiem Juda stał się potężniejszy od braci swoich i z jego rodu wyszedł władca, to jednak prawa pierworodztwa należały do Józefa.
9.WARSZ.PRASKAJuda był wprawdzie najpotężniejszy wśród swoich braci i z jego łona miał wyjść późniejszy władca, lecz prawo pierworództwa zostało przyznane Józefowi.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z tego powodu Juda był wielkim między braćmi oraz pomiędzy nimi księciem; choć pierworództwo było Josefa).
11.EIB.BIBLIA.2016Wprawdzie Juda był najpotężniejszy spośród swoich braci i od niego wywodził się władca, jednak prawa pierworodztwa należały do Józefa.