« 1Krn 5:19 1 Księga Kronik 5:20 1Krn 5:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPdali jim pomoc. I poddani są Agareńszczy w jich ręce i wszytki, ktorzy byli s nimi, bo Boga wzywali bojując a usłyszał je, przeto iże byli uwierzyli weń.
2.WUJEK.1923Dodali im pomocy: i przyszli w ręce ich Agarejczycy i wszyscy, którzy z nimi byli; bo wzywali Boga, gdy się potykali: i wysłuchał ich przeto, iż wierzyli weń.
3.GDAŃSKA.1881A mieli pomoc przeciwko nim. I podani są w rękę ich Agareńczycy ze wszystkim, co mieli, przeto iż do Boga wołali w bitwie, a on ich wysłuchał, iż ufali w nim.
4.GDAŃSKA.2017I otrzymali pomoc przeciwko nim. Wydano więc w ich ręce Hagrytów wraz ze wszystkimi, którzy z nimi byli. Podczas walki bowiem wołali do Boga, a on ich wysłuchał, bo pokładali w nim ufność.
5.KRUSZYŃSKIMieli pomoc przeciwko nim i wpadli w ich ręce Hagarejczycy, tudzież wszyscy, co z nimi byli. Wzywali bowiem Boga podczas wojny i wysłuchał ich, ponieważ w nim zaufali.
6.TYSIĄCL.WYD5przyszli im z pomocą przeciwko nim. Dostali się więc w ich ręce Hagryci i wszyscy, którzy z nimi byli, albowiem podczas walki wzywali Boga, który ich wysłuchał, bo pokładali w Nim ufność.
7.BRYTYJKAI otrzymali pomoc przeciwko nim, Hagryjczycy i wszyscy ich sprzymierzeńcy dostali się w ich ręce, gdyż w czasie bitwy wołali do Boga i On dał im się ubłagać, bo mu zaufali.
8.POZNAŃSKADoznali oni pomocy przeciw nim i Hagryci wraz z wszystkimi sprzymierzeńcami wpadli w ich ręce. Wołali bowiem w czasie walki do Boga i wysłuchał ich, bo w Nim położyli nadzieję.
9.WARSZ.PRASKAZdobyli nad nim przewagę i tak dostali się w ich ręce Hagryci oraz ich sprzymierzeńcy. [Synowie Rubena] bowiem w czasie walki wzywali Boga na pomoc, a Bóg ich wysłuchał, gdyż zaufali Mu całkowicie.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A inni przychodzili im do pomocy. Więc Hagryci ze wszystkim, co mieli zostali poddani w ich rękę; bo wołali do Boga w bitwie i ich wysłuchał, gdyż w Nim pokładali nadzieję.
11.EIB.BIBLIA.2016Bóg wsparł ich w walce, tak że pokonali Hagrytów oraz ich sprzymierzeńców. Gdy w czasie bitwy wołali do Boga, On ich wysłuchał, ponieważ Mu zaufali.