« 1Krn 5:8 1 Księga Kronik 5:9 1Krn 5:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA przeciw wschodu słunecznemu bydlił aż do weścia puszczej a rzeki Eufraten, a wieliką liczbę dobytka mieli w ziemi Galaad.
2.WUJEK.1923Na wschodnią téż stronę mieszkał aż do wejścia w puszczą i do rzeki Euphrates; bo wielką liczbę mieli dobytków w ziemi Galaad.
3.GDAŃSKA.1881Także i na wschód słońca mieszkał, aż kędy wchodzą na puszczę od rzeki Eufrates; albowiem stada ich rozmnożyły się w ziemi Galaadskiej.
4.GDAŃSKA.2017A na wschodzie zamieszkiwał aż do wejścia na pustkowie od rzeki Eufrat. Ich stada bowiem pomnożyły się w ziemi Gilead.
5.KRUSZYŃSKIzamieszkał od wschodu, aż do wejścia na puszczę, ciągnącą się od rzeki Eufratu, ponieważ ich stada w ziemi Galaad były liczne.
6.TYSIĄCL.WYD5Ku wschodowi zaś zamieszkiwał aż po wejście na pustynię ciągnącą się od rzeki Eufrat, gdyż pomnożyły się ich trzody w ziemi Gilead.
7.BRYTYJKAi dalej na wschód aż dotąd, gdzie się wchodzi na pustynię z tej strony rzeki Eufratu, gdyż trzody ich były liczne w krainie Gilead.
8.POZNAŃSKAA ku wschodowi zamieszkiwał aż do wejścia na pustynię, [która rozciąga się] od rzeki Eufratu, ponieważ trzody ich pomnożyły się w ziemi Gilead.
9.WARSZ.PRASKAOd strony wschodniej jego posiadłości ciągnęły się aż do pustyni, zaczynającej się od rzeki Eufrat. Tak pomnożyły się bardzo ich trzody w Gileadzie.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mieszkał także na wschodzie, gdzie wchodzą na puszczę od rzeki Frat; bowiem ich stada rozmnożyły się w ziemi Gileat.
11.EIB.BIBLIA.2016i dalej na wschód aż do granic pustyni z tej strony rzeki Eufrat. Zajmował on rozległe obszary, gdyż jego stada w ziemi Gilead były liczne.