« Psal 118:9 Księga Psalmów 118:10 Psal 118:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(117:10) Wszytcy pogani obeszli mnie, a w imię panowo bo pomścił ❬jeśm❭ sie w nich.
2.PS.PUŁAWSKI(117:10) Wszyscy pogani obeszli mie są, a w jimię boże bo pomścił jeśm sie w nich.
3.WUJEK.1923Wszyscy narodowie obtoczyli mię: a w imię Pańskie pomściłem się nad nimi.
4.GDAŃSKA.1881Wszystkie narody ogarnęły mię; ale w imieniu Pańskim wygubiłem ich.
5.GDAŃSKA.2017Wszystkie narody mnie otoczyły, ale w imię PANA wytępiłem je.
6.GÖTZE.1937Wszystkie narody otoczyły mię były, ale w imieniu Pana, zaiste, wytraciłem je.
7.CYLKOWWszystkie ludy otoczyły mnie; w imię Boże zniosłem je.
8.KRUSZYŃSKIWszystkie narody mnie otoczyły, lecz w imię Pana wygubiłem je.
9.ASZKENAZY Okrążyły mnie, toż obstąpiły mnie, imieniem Jehowy wszak je obrzezam.
10.SZERUDAWszystkie ludy otoczyły mnie, lecz wytępiłem je w imieniu Pana.
11.TYSIĄCL.WYD1(117:10) Otoczyły mnie wszystkie narody, lecz w imię Pana je starłem.
12.TYSIĄCL.WYD5Wszystkie narody mnie otoczyły, lecz starłem je na proch w imię Pańskie.
13.BRYTYJKAWszystkie narody otoczyły mnie, Lecz wytępiłem je w imię Pana.
14.POZNAŃSKAOtoczyły mnie wszystkie ludy, w Imię Jahwe trzymałem je z dala.
15.WARSZ.PRASKAOsaczają mnie zewsząd narody, ale odtrąciłem je w Imię Pana.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wszystkie ludy mnie otoczyły; wyciąłem je w Imię WIEKUISTEGO.
17.EIB.BIBLIA.2016Otoczyły mnie rozliczne narody, Lecz odparłem je w imię PANA.