« Psal 118:16 Księga Psalmów 118:17 Psal 118:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(117:17) Nie umrę, ale żyw będę i prawić będę działa panowa.
2.PS.PUŁAWSKI(117:17) Nie umrę, ale żyw będę i powiadać będę działa boża.
3.WUJEK.1923Nie umrę, ale będę żył: i będę opowiadał sprawy Pańskie.
4.GDAŃSKA.1881Nie umrę, ale będę żył, abym opowiadał sprawy Pańskie.
5.GDAŃSKA.2017Nie umrę, lecz będę żył i opowiadał dzieła PANA.
6.GÖTZE.1937Nie umrę, ale będę żył i opowiadał dzieła Pańskie.
7.CYLKOWNie umrę, a będę żył i głosił czyny Pana.
8.KRUSZYŃSKINie umrę, ale będę żył, abym opowiadał sprawy Pańskie.
9.ASZKENAZY Otwórzcie mi wrota sprawiedliwości, wejdę w nie, wielbić będę Pana wszechbytu.
10.SZERUDANie umrę, ale będę żył, aby opowiadać dzieła Pana.
11.TYSIĄCL.WYD1(117:17) Nie umrę, lecz będę żył i głosił dzieła Pana.
12.TYSIĄCL.WYD5Nie umrę, lecz będę żył i głosił dzieła Pańskie.
13.BRYTYJKANie umrę, ale będę żył I opowiadać będę dzieła Pana.
14.POZNAŃSKANie umrę, ale żyć będę i będę opowiadał o dziełach Jahwe.
15.WARSZ.PRASKANie umrę, żyć będę, aby opowiadać o dziełach Pana.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie umrę, będę żył i głosił czyny PANA.
17.EIB.BIBLIA.2016Nie umrę! Zostanę przy życiu I będę rozgłaszał dzieła PANA.