« Psal 109:8 Księga Psalmów 109:9 Psal 109:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(108:8) Bądźcie synowie jego siroty a żona jego wdowa.
2.PS.PUŁAWSKI(108:8) Bądźcie synowie jego siroty a żona jego wdowa.
3.WUJEK.1923Synowie jego niech będą sierotami: a żona jego wdową.
4.GDAŃSKA.1881Niech dzieci jego będą sierotami, a żona jego wdową.
5.GDAŃSKA.2017Niech jego dzieci będą sierotami, a jego żona wdową.
6.GÖTZE.1937Dzieci jego niech będą sierotami, a żona — wdową.
7.CYLKOWNiech będą dzieci jego sierotami, a żona jego wdową.
8.KRUSZYŃSKINiechaj synowie jego będą sierotami, a żona jego wdową.
9.ASZKENAZY Bodaj sierotami były dzieci jego a żona jego wdową.
10.SZERUDABodaj były sierotami dzieci jego, a żona jego wdową!
11.TYSIĄCL.WYD1(108:9) Niech jego synowie będą sierotami, a jego żona niech będzie wdową.
12.TYSIĄCL.WYD5Niechaj jego synowie będą sierotami, a jego żona niech zostanie wdową!
13.BRYTYJKANiech będą sierotami dzieci jego, A żona jego wdową!
14.POZNAŃSKADzieci jego niech staną się sierotami, a jego żona niech zostanie wdową.
15.WARSZ.PRASKANiech dzieci ich staną się rychło sierotami, a ich kobiety - wdowami.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech jego dzieci będą sierotami, a jego żona wdową.
17.EIB.BIBLIA.2016Niech jego dzieci zostaną sierotami, A jego żona - wdową!