« 1Moj 9:9 1 Księga Mojżeszowa 9:10 1Moj 9:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa wszelkiej duszy żywej, jeż to jest s wami, tako ptastwu jako dobytku wielikiemu i małemu, i wszemu, jeż to jest z korabia wyszło, i wszemu dobytku ziemskiemu.
2.WUJEK.1923I z każdą duszą żywiącą, która jest z wami, tak w ptastwie jako i w bydle, i we wszelkiem zwierzęciu ziemnem, które wyszły z korabia, i ze wszystkiemi bestyami ziemie.
3.GDAŃSKA.1881I z każdą duszą żywiącą, która jest z wami: w ptastwie, w bydle, i w każdem zwierzęciu ziemi, które są z wami, ze wszystkich, co wyszły z korabia, aż do każdego zwierzęcia na ziemi.
4.GDAŃSKA.2017I z wszelką żywą istotą, która jest z wami, z ptactwem, bydłem oraz z wszelkim zwierzęciem ziemi, które jest z wami, od wszystkich, które wyszły z arki, do każdego zwierzęcia ziemi.
5.NEUFELD.1863I z wszelką istotą żyjącą, która z wami, w ptactwie, w bydle i w wszelkiem zwierzęciu ziemi przy was, z wszystkich co wyszły z arki, z wszystkiemi zwierzętami ziemi.
6.CYLKOWI z wszelką istotą żyjącą, która z wami - w ptactwie, bydle i wszelkiém zwierzęciem ziemi przy was, z wszystkiemi co wyszły z korabia, z wszelkiém zwierzęciem ziemi.
7.KRUSZYŃSKIi z każdą istotą żyjącą, która jest z wami, z ptactwem, zwierzęciem domowem i ze wszelkiem zwierzęciem polnem, które jest z wami, od wszystkich, które wyszły z arki, aż do każdego zwierzęcia polnego,
8.MIESESoraz z wszystkiemi istotami żyjącemi, które są z wami: z ptactwa, z bydła i ze zwierząt wszelakich ziemi, które są z wami, z wszystkiem, co wyszło z arki z pośród zwierząt wszelakich ziemi.
9.TYSIĄCL.WYD5z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi.
10.BRYTYJKAI z wszelkimi istotami żyjącymi, które są z wami, z ptactwem, z bydłem i z wszystkimi dzikimi zwierzętami, które są z wami, z tymi wszystkimi, które wyszły z arki wraz z wszystkimi zwierzętami ziemi.
11.POZNAŃSKAa także ze wszystkimi istotami żywymi, które są razem z wami: z ptactwem, bydłem i dziką zwierzyną; ze wszystkimi tymi, które wyszły z arki, ze wszystkimi zwierzętami na ziemi.
12.WARSZ.PRASKAz wszelkimi istotami żywymi, które są wśród was: z ptakami, z bydłem i ze zwierzętami żyjącymi w lesie, i z wszystkimi stworzeniami, jakie wyszły z arki.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.także z wszelką istotą żyjącą, która przy was jest z wami w ptactwie, bydle oraz każdym zwierzęciu ziemi; ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem ziemi.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITz wszystkimi zwierzętami, które są przy was, to jest z ptactwem, z bydłem, z każdym zwierzęciem ziemi, które jak wy wyszło z arki - z całą zwierzyną ziemi.