« 1Moj 9:10 1 Księga Mojżeszowa 9:11 1Moj 9:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPUstawię ślub m[n]oj s wami a nikakie potem będzie zapomniano wsze[mu] stworzenie ❬...❭, ale gdy potopa będzie ❬...❭”.
2.WUJEK.1923Postanowię przymierze moje z wami, i żadną miarą więcéj nie będzie zagubione wszelkie ciało wodami potopu: ani więcej będzie potop pustoszący ziemię.
3.GDAŃSKA.1881I postanowię przymierze moje z wami; a nie będzie zatracone więcej wszelkie ciało wodami potopu; i nie będzie więcej potop na skażenie ziemi.
4.GDAŃSKA.2017Ustanowię moje przymierze z wami. Nie będzie już więcej zgładzone wszelkie ciało wodami potopu ani nie będzie już więcej potopu, który miałby zniszczyć ziemię.
5.NEUFELD.1863I ustanowię przymierze swoje z wami, że nie będzie już zgładzoném wszelkie ciało przez wody potopu, i nie będzie już potopu dla zniszczenia ziemi.
6.CYLKOWI utwierdzam przymierze Moje z wami, żeby nie było już zgładzoném wszelkie ciało przez wody potopu, i nie było już potopu dla zniszczenia ziemi".
7.KRUSZYŃSKII zawarłem przymierze moje z wami: żadne ciało dalej nie wyginie od wód potopu i nie zniszczy już więcej potop ziemi".
8.MIESESJa dotrzymam przymierza Swego z wami: już więcej nie będą wytracone wszystkie istoty cielesne przez wody potopu, nie będzie już więcej potopu dla niszczenia ziemi”.
9.TYSIĄCL.WYD5Zawieram z wami przymierze, tak iż nigdy już nie zostanie zgładzona wodami potopu żadna istota żywa i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię.
10.BRYTYJKAI ustanawiam przymierze moje z wami, że już nigdy nie zostanie wytępione żadne ciało wodami potopu i że już nigdy nie będzie potopu, który by zniszczył ziemię.
11.POZNAŃSKAZawieram przymierze z wami! Żadna istota cielesna nie zostanie już nigdy zgładzona przez wody potopu, bo nigdy już nie będzie potopu niszczącego ziemię.
12.WARSZ.PRASKAZawieram moje przymierze z wami. Wody potopu nie unicestwią już żadnej istoty żywej i nigdy już nie będą niszczyć ziemi.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I utwierdzam Moje Przymierze z wami, żeby przez wody potopu nie została już zgładzona żadna cielesna natura; by nie było już potopu w celu zniszczenia ziemi.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITUstanawiam z wami moje przymierze, że już nie zniszczę potopem żadnej żywej istoty i że już nie będzie potopu, który by zniszczył ziemię.