« 1Moj 9:16 1 Księga Mojżeszowa 9:17 1Moj 9:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rzekł Pan Bog ku Noemu: „Toć będzie znamię ślubu, ktoryżeśm był ustawił miedzy sobą a miedzy wszym stworzenim”.
2.WUJEK.1923I rzekł Bóg do Noego: Ten będzie znak przymierza, którem postanowił między mną a wszelkiem ciałem na ziemi.
3.GDAŃSKA.1881Zatem rzekł Bóg do Noego: Tenci jest znak przymierza, którem postanowił między mną, i między wszelkiem ciałem, które jest na ziemi.
4.GDAŃSKA.2017I Bóg powiedział do Noego: To jest znak przymierza, które ustanowiłem między mną a wszelkim ciałem, które jest na ziemi.
5.NEUFELD.1863I rzekł Bóg do Noacha: oto znak przymierza, które ustanowiłem między sobą a między wszelkiem ciałem, które na ziemi.
6.CYLKOWI rzekł Bóg do Noacha: "Oto znak przymierza, które ustanowiłem między Mną a wszelkiém ciałem, które jest na ziemi!"
7.KRUSZYŃSKIrzekł Bóg do Noego: "Oto znak przymierza, które postanowiłem między mną i między wszelkiem ciałem, które jest na ziemi".
8.MIESESI Bóg rzekł do Noego: „To jest znak przymierza które ustanowiłem pomiędzy Mną a wszelką istotą cielesną, która istnieje na ziemi”.
9.TYSIĄCL.WYD5Rzekł Bóg do Noego: To jest znak przymierza, które zawarłem między Mną a wszystkimi istotami, jakie są na ziemi.
10.BRYTYJKAI rzekł Bóg do Noego: To jest znak przymierza, które ustanowiłem między mną a wszelkim ciałem, które jest na ziemi.
11.POZNAŃSKAI rzekł Bóg do Noego: - Taki właśnie jest znak przymierza, które zawarłem z wszelką istotą cielesną, jaka istnieje na ziemi.
12.WARSZ.PRASKAI powiedział Bóg do Noego: Oto jest znak przymierza, jakie zawarłem z wszelką istotą żywą, obdarzoną ciałem, na ziemi.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bóg powiedział też do Noacha: Oto jest znak Przymierza, które ustanowiłem między Mną a wszelką cielesną naturą, która jest na ziemi.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITOto znak przymierza - oświadczył Bóg Noemu - które ustanowiłem między Mną a wszelką istotą, która żyje na ziemi.