« 1Moj 9:18 1 Księga Mojżeszowa 9:19 1Moj 9:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTyć to są synowie Noego a ot tych się jest rozpłodziło wszytko ludzskie pokolenie po wszej ziemi.
2.WUJEK.1923Ci trzej są synowie Noego: i od tych rozsiał się wszystek rodzaj ludzki po wszystkiej ziemi.
3.GDAŃSKA.1881Ci trzej synowie Noego, przez które się napełniła ludem wszystka ziemia.
4.GDAŃSKA.2017To trzej synowie Noego, przez których napełniła się ludem cała ziemia.
5.NEUFELD.1863Ci trzéj to synowie Noacha i z nich zaludniła się cała ziemia.
6.CYLKOWCi trzej to byli synami Noacha, - a z tych zasiedliła się cała ziemia.
7.KRUSZYŃSKICi trzej są synami Noego i od nich zaludniła się wszystka ziemia.
8.MIESESCi trzej byli synami Noego, z nich zaludniła się cała ziemia.
9.TYSIĄCL.WYD5Ci trzej byli synami Noego i od nich to zaludniła się cała ziemia.
10.BRYTYJKACi trzej byli synami Noego i z nich wywodzi się cała ludność ziemi.
11.POZNAŃSKACi trzej więc byli synami Noego; z nich to rozwinęła się [ludzkość] całej ziemi.
12.WARSZ.PRASKACi trzej byli synami Noego i oni też dali początek wszystkim ludziom na całej ziemi.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.To ci trzej byli synami Noacha, więc z nich zasiedliła się cała ziemia.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITCi trzej byli synami Noego i od nich pochodzi cała ludzkość na ziemi.