« 1Moj 9:1 1 Księga Mojżeszowa 9:2 1Moj 9:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa groźni i straszliwi bądźcie nade wszym stworzenim na ziemi i nad wszym ptastwem niebieskim, i nade wszym, cso po ziemi płozi, i wszytki ryby morskie dawam tobie w moc.
2.WUJEK.1923A strach wasz i drżenie niechaj będzie nad wszelkiem zwierzęciem ziemnem, i nadewszem ptastwem powietrznem, ze wszystkiemi, które się ruszają na ziemi: wszystkie ryby morskie ręce waszéj podane są.
3.GDAŃSKA.1881A strach wasz i bojaźń wasza będzie nad wszelkiem zwierzęciem ziemi, i nad wszystkiem ptastwem niebieskiem, i nad wszystkiem, co się rucha na ziemi, i nad wszystkiemi rybami morskiemi: w rękę waszę podane są.
4.GDAŃSKA.2017A strach i lęk przed wami będzie nad wszelkim zwierzęciem ziemi, nad wszelkim ptactwem nieba, nad wszystkim, co się porusza na ziemi, i nad wszelkimi rybami morza; oddane są w wasze ręce.
5.NEUFELD.1863A bojaźń przed wami i przestrach przed wami, padnie na wszystkie zwierzęta ziemi i na wszelkie ptactwo nieba, na wszystko co się rusza na ziemi i na wszystkie ryby morza; w ręce wasze są oddane.
6.CYLKOWA bojaźń i trwoga wasza niech będzie nad wszelkiém zwierzęciem ziemi i nad wszelkiém ptactwem nieba. Wszystko co się porusza na ziemi i wszystkie ryby morza w moc waszą oddane!
7.KRUSZYŃSKIA strach wasz i drżenie niech będzie nad wszelkiem zwierzęciem ziemnem i nad wszelkiem ptactwem niebieskiem, wśród wszystkiego, co porusza się na ziemi, i wśród wszystkich ryb morskich; rękom waszym poddane będą.
8.MIESESBojaźń przed wami i strach wasz niech padają na wszystkie zwierzęta ziemi i na wszystkie ptaki niebieskie; wraz ze wszystkiem, czem roi się ziemia i wraz z wszystkiemi rybami morza w moc waszą one zostały oddane.
9.TYSIĄCL.WYD5Wszelkie zaś zwierzę na ziemi i wszelkie ptactwo podniebne niechaj się was boi i lęka. Wszystko, co się porusza na ziemi i wszystkie ryby morskie zostały oddane wam we władanie.
10.BRYTYJKAA bojaźń i lęk przed wami niech padnie na wszystkie zwierzęta ziemi i na wszelkie ptactwo niebios, na wszystko, co się rusza na ziemi i na wszystkie ryby morskie; wszystko to oddane jest w ręce wasze.
11.POZNAŃSKANiech bo jaźń i lęk wobec was odczuwają wszystkie zwierzęta ziemi, wszystkie ptaki nieba, wszystko, co się porusza na ziemi, i wszystkie ryby morskie; są one oddane w wasze ręce.
12.WARSZ.PRASKANiech się was boją i drżą przed wami wszystkie dzikie zwierzęta, bydło i ptaki żyjące w powietrzu. Wszystko, co czołga się po ziemi, i wszystkie ryby pływające w wodzie są dla was.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A bojaźń i trwoga przed wami niech będzie nad wszelkim zwierzęciem ziemi oraz nad każdym ptactwem nieba. Wszystko co się porusza na ziemi i wszystkie ryby morza oddane są w waszą moc.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITWielki strach przed wami spadnie na każde zwierzę ziemi i na całe ptactwo niebios, na wszystko, co się porusza po ziemi i na wszystkie ryby morskie - powierzam je wszystkie waszej władzy.