« 1Moj 9:21 1 Księga Mojżeszowa 9:22 1Moj 9:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTo gdyż Cham uźrzał, ociec Kanaan, oćca swego łono nagie, powiedział bratoma swyma.
2.WUJEK.1923Co ujrzawszy Cham, ojciec Chanaan, to jest, że łono ojca jego odkryte było, powiedział to dwiema braci swéj na dworze.
3.GDAŃSKA.1881A ujrzawszy Cham, ojciec Chanaanów, nagość ojca swego, oznajmił to dwom braciom swoim na dworze.
4.GDAŃSKA.2017A Cham, ojciec Kanaana, zobaczył nagość swego ojca i opowiedział o tym dwom swoim braciom na dworze.
5.NEUFELD.1863I widział Cham ojciec Kenaana nagość ojca swojego i opowiadał to dwom braciom swoim na dworze.
6.CYLKOWI ujrzał Cham, ojciec Kanaana, nagość ojca swojego, - i powiedział to dwom braciom swoim na dworze.
7.KRUSZYŃSKIA ujrzawszy Ham, ojciec Chanaana, nagość ojca swego, poszedł, aby oznajmić braciom swoim nazewnątrz namiotu.
8.MIESESCham, ojciec Kanaana, widział srom ojca swojego i opowiedział to obu braciom swoim na dworze.
9.TYSIĄCL.WYD5Cham, ojciec Kanaana, ujrzawszy nagość swego ojca, powiedział o tym dwu swym braciom, którzy byli poza namiotem.
10.BRYTYJKAA Cham, ojciec Kanaana, zobaczył nagość ojca swego i opowiedział o tym poza namiotem obu swoim braciom.
11.POZNAŃSKACham, ojciec Kanaana, zobaczył nagość ojca i opowiedział o tym obu braciom na dworze.
12.WARSZ.PRASKACham, praojciec potomków Kanaana, zobaczył nagiego ojca i opowiedział o tym swoim dwu braciom znajdującym się na zewnątrz.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Cham, ojciec Kanaana, zobaczył nagość swojego ojca i na dworze, opowiedział to dwóm swoim braciom.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITCham, ojciec Kanaana, zobaczył wówczas nagość swego ojca, wyszedł na zewnątrz i opowiedział o tym swoim braciom.