« 1Moj 9:25 1 Księga Mojżeszowa 9:26 1Moj 9:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rzecze: „Błogosławion bądź, synu boży ❬Sem❭! A bądź Chanaan podnożkiem jego.
2.WUJEK.1923I rzekł: Błogosławiony Pan Bóg Semów, niech Chanaan niewolnikiem jego będzie.
3.GDAŃSKA.1881Rzekł też: Błogosławiony Pan Bóg Semów, a niech będzie Chanaan sługą ich.
4.GDAŃSKA.2017Potem dodał: Niech będzie błogosławiony PAN Bóg Sema, a niech Kanaan będzie jego sługą.
5.NEUFELD.1863I rzekł: Błogosławionym niech będzie Wiekuisty Bóg Szema, a Kenaan niech będzie im sługą.
6.CYLKOWI rzekł: "Błogosławiony Wiekuisty, Bóg Szema; a niech będzie Kanaan sługą im.
7.KRUSZYŃSKIPotem rzekł: Błogosławiony Pan, Bóg Sema, a Chanaan niech będzie jego niewolnikiem.
8.MIESESNiech będzie błogosławiony Wiekuisty i niech im Kanaan będzie sługą.
9.TYSIĄCL.WYD5A potem dodał: Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg Sema! Niech Kanaan będzie jego sługą!
10.BRYTYJKAPotem rzekł: Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Sema, a Kanaan niech będzie sługą jego!
11.POZNAŃSKAA potem dodał: - Niech będzie błogosławiony Jahwe, Bóg Sema, a Kanaan niech będzie jego sługą.
12.WARSZ.PRASKAA potem dodał: Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg Sema, a Kanaan niech będzie jego [Sema] sługą!
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I powiedział: Błogosławiony WIEKUISTY, Bóg Szema; a Kanaan niech będzie im sługą.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITOświadczył też: Błogosławiony niech będzie PAN, Bóg Sema, a Kanaan będzie jego sługą!