« Ezdr 8:12 Księga Ezdrasza 8:13 Ezdr 8:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPz synow Adonijachamowych, jiż byli pośledni, a ta są jimiona jich: Elifelech a Elijel, a Samajasz, a s nim❬i❭ LX mężow,
2.WUJEK.1923Z synów Adonikam, którzy byli ostateczni, a te imiona ich: Elipheleth i Jehiel i Samajasz, a z nimi sześćdziesiąt mężów.
3.GDAŃSKA.1881A z synów Adonikamowych najostateczniejszych, których te są imiona: Elifelet, Jehijel, i Semejasz, a z nimi sześdziesiąt mężów,
4.GDAŃSKA.2017Z synów Adonikama wyruszyli ostatni, a oto ich imiona: Elifelet, Jejel i Szemajasz, a z nimi sześćdziesięciu mężczyzn;
5.KRUSZYŃSKIze synów Adonikama, ostatni, których imiona są: Elifelet, Jehijel i Szamajasz, a z nimi sześćdziesięciu mężczyzn;
6.TYSIĄCL.WYD5z synów Adonikama ostatni, a oto ich imiona: Elifelet, Jejel i Szemajasz, z nimi zaś sześćdziesięciu mężczyzn,
7.BRYTYJKAA z synów Adonikama ostatni, których imiona brzmią: Elifelet, Jeiel i Szemajasz, a z nimi sześćdziesięciu mężczyzn.
8.POZNAŃSKAspośród synów Adonikama - młodsi synowie, a oto ich imiona: Elifelet, Jeiel, Szemaja, a z nimi sześćdziesięciu mężczyzn;
9.WARSZ.PRASKAz synów Adonikama – tylko najmłodsi, mianowicie: Elifelet, Jejel i Szemajasz, a z nimi sześćdziesięciu mężczyzn;
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.z synów Adonikama – ostatni, których są takie imiona: Elifelet, Jejel i Szemaja, a z nimi sześćdziesięciu mężów;
11.EIB.BIBLIA.2016.LITA z synów Adonikama, ostatnich, których imiona brzmią: Elipelet, Jejel i Szemajasz, sześćdziesięciu mężczyzn.