« Ezdr 8:24 Księga Ezdrasza 8:25 Ezdr 8:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI wzwiązałem na nie śrzebro i złoto i sędy poświęcone domu bożego, jeż był obietował krol i rada jego, i książęta jego, i wszytek Israhel z tych, jiż byli nalezieni.
2.WUJEK.1923I odważyłem im śrebro i złoto i naczynie poświęcone domu Boga naszego, które był ofiarował król i rady jego i książęta jego i wszystek Izrael z tych, którzy się byli naleźli.
3.GDAŃSKA.1881I odważyłem im srebro, i złoto, i naczynia na ofiarę podnoszenia do domu Boga naszego, które ofiarowali król i rada jego, i książęta jego, i wszystek lud Izraelski, ile się go znalazło.
4.GDAŃSKA.2017I odważyłem im srebro, złoto i naczynia, czyli ofiarę dla domu naszego Boga, którą złożyli: król, jego doradcy, jego dostojnicy oraz cały Izrael tam obecny.
5.KRUSZYŃSKIZważyłem przed nimi srebro i złoto, oraz przedmioty ofiarowane domowi Boga naszego, jakie ofiarowali król, jego radcowie, książęta jego i wszyscy Izraelici tam przebywający;
6.TYSIĄCL.WYD5i odważyłem im srebro, złoto i sprzęty, ową darowiznę dla domu Boga naszego, którą ofiarowali: król, radcy jego, książęta jego i cały tam obecny Izrael.
7.BRYTYJKAI odważyłem im srebro i złoto, i naczynia, dar dobrowolny dla świątyni naszego Boga, który złożyli król, jego doradcy i dostojnicy, jak również wszyscy Izraelici tam obecni,
8.POZNAŃSKAOdważyłem im srebro, złoto i święte naczynia, datki ofiarne dla Świątyni naszego Boga, które złożyli król, jego doradcy i książęta, jak również wszyscy Izraelici, którzy się tam znajdowali.
9.WARSZ.PRASKANa ich oczach zważyłem srebro, złoto oraz wszystkie przedmioty, które zostały przekazane na świątynię naszego Boga jako dar od króla, jego doradców, przywódców narodu oraz od wszystkich Izraelitów, którzy się tam znajdowali.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.oraz odważyłem im srebro, złoto oraz narzędzia do ofiary podnoszenia w domu naszego Boga, które ofiarował król, jego rada, jego książęta i cały izraelski lud, ile się go znalazło.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITOdważyłem im srebro i złoto i przekazałem im naczynia, dobrowolny dar dla świątyni naszego Boga, który wnieśli król, jego doradcy, dostojnicy oraz wszyscy Izraelici, którzy się tam znaleźli.