« Ezdr 8:2 Księga Ezdrasza 8:3 Ezdr 8:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPz synow Sechanijaszowych, [a z] synow Farezowych Zacharyjasz a s nim zliczonych L a sto mężow,
2.WUJEK.1923Z synów Sechemiaszowych, synów Phares, Zacharyasz: a z nim naliczono mężów sto pięćdziesiąt.
3.GDAŃSKA.1881Z synów Sechanijaszowych, który był z synów Faresowych, Zacharyjasz, a z nim poczet mężów sto i pięćdziesiąt;
4.GDAŃSKA.2017Z synów Szekaniasza, z synów Parosza – Zachariasz, a z nim spisanych według rodowodów było stu pięćdziesięciu mężczyzn;
5.KRUSZYŃSKIktóry był ze synów Szekaniasza; ze synów Farosza, Zachariasz, a z nim stu pięćdziesięciu płci męskiej zapisanych w wykazach rodowych.
6.TYSIĄCL.WYD5syn Szekaniasza; z synów Parosza: Zachariasz, z którym zapisanych było stu pięćdziesięciu mężczyzn;
7.BRYTYJKASyn Szechaniasza; z synów Parosza Zachariasz, a z nim wciągniętych do spisu stu pięćdziesięciu mężczyzn.
8.POZNAŃSKAsyn Szekanji; spośród synów Parosza - Zekarja, z którym zostało zapisanych stu pięćdziesięciu mężczyzn;
9.WARSZ.PRASKAsyn Szekaniasza; z synów Parosza – Zachariasz, z którym było zapisanych stu pięćdziesięciu innych mężczyzn;
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.z synów Szekaniasza, z synów Parposza – Zacharjasz, a z nim stu pięćdziesięciu spisanych mężów;
11.EIB.BIBLIA.2016.LITsyn Szechaniasza, z synów Parosza Zachariasz, a z nim wpisanych do rodowodu stu pięćdziesięciu mężczyzn.