« Ezdr 8:33 Księga Ezdrasza 8:34 Ezdr 8:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPpodle wagi i liczby wszej i popisana wszelka waga w tem czasie.
2.WUJEK.1923Według liczby i wagi wszyskich rzeczy: i spisano wszystkę wagę czasu onego.
3.GDAŃSKA.1881Pod liczbą i wagą wszystko, i zapisano wagę tego wszystkiego onegoż czasu.
4.GDAŃSKA.2017Wszystko według liczby i wagi; i zapisano wagę tego wszystkiego w tym czasie.
5.KRUSZYŃSKIWszystko było zważone według liczby i wagi i w tym samym czasie pełna waga zapisana.
6.TYSIĄCL.WYD5w całości według liczby i wagi; równocześnie zostało spisane wszystko, co odważono.
7.BRYTYJKAWszystko dokładnie według liczby i wagi, które zostały ujęte w spisie. W tym czasie
8.POZNAŃSKAWszystko [zostało przekazane] według liczby i wagi, a ciężar ogólny został wówczas zapisany.
9.WARSZ.PRASKAWszystko zostało przekazane według liczby przedmiotów i ogólnej wagi, która została wtedy starannie zapisana.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wszystko według liczby i wagi, a wagę tego wszystkiego zapisano owego czasu.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWszystko, co przekazaliśmy, dokładnie spisano. W tym też czasie