« Ezdr 8:34 Księga Ezdrasza 8:35 Ezdr 8:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA ci wszytcy, ktorzy byli przyszli z jęcstwa, synowie przewiedzenia, ofierowali obiaty Panu Bogu israhelskiemu: cielcow XII za wszytek lud israhelski, skopow sześć a XC, baranow VII a LXX, kozłow za grzech XII, to wszytko na obiatę Bogu.
2.WUJEK.1923Ale i którzy byli przyszli z poimania, synowie przeprowadzenia, ofiarowali całopalenia Bogu Izraelowemu, cielców dwanaście za wszystek lud Izraelski, baranów dziewięćdziesiąt sześć, baranków siedmdziesiąt siedm, kozłów za grzech dwanaście: wszystko na całopalenie Panu,
3.GDAŃSKA.1881Wróciwszy się tedy z niewoli ci, którzy byli w pojmaniu, ofiarowali Bogu Izraelskiemu cielców dwanaście za wszystkiego Izraela, baranów dziewięćdziesiąt i sześć, baranków siedmdziesiąt i siedm, kozłów za grzech dwanaście, to wszystko na całopalenie Panu.
4.GDAŃSKA.2017Następnie ci, którzy zostali pojmani, a powrócili z niewoli, złożyli Bogu Izraela ofiarę całopalną: dwanaście cielców za całego Izraela, dziewięćdziesiąt sześć baranów, siedemdziesiąt siedem jagniąt i dwanaście kozłów na ofiarę za grzech, wszystko jako całopalenie PANU.
5.KRUSZYŃSKICi, co powrócili z niewoli, synowie wygnania, ofiarowali na całopalenia dla Boga Izraelowego, ciołków dwanaście za całego Izraela; dziewięćdziesiąt sześć baranów, siedemdziesiąt siedem jagniąt, dwanaście kozłów za grzech, wszystko na całopalenie dla Boga.
6.TYSIĄCL.WYD5Powracający z niewoli wygnańcy złożyli Bogu Izraela jako całopalenia: dwanaście cielców za całego Izraela, dziewięćdziesiąt sześć baranów, siedemdziesiąt siedem jagniąt, dwanaście kozłów za grzech - to wszystko jako całopalenie dla Pana.
7.BRYTYJKAByli jeńcy, którzy powrócili z niewoli, złożyli na ofiarę całopalną Bogu Izraela dwanaście wołów za całego Izraela, dziewięćdziesiąt sześć baranów, siedemdziesiąt siedem jagniąt, dwanaście kozłów na ofiarę za grzech, wszystko jako ofiarę całopalną dla Pana,
8.POZNAŃSKANastępnie wszyscy, którzy powrócili z wygnania, synowie niewoli, złożyli Bogu Izraela ofiary całopalne: dwanaście cielców za cały Izrael, dziewięćdziesiąt sześć baranów, siedemdziesiąt siedem jagniąt i dwanaście kozłów jako zadośćuczynienie za grzech, wszystko jako ofiarę całopalną dla Jahwe.
9.WARSZ.PRASKACi, którzy powrócili z wygnania, jako ofiarę całopalenia na cześć Boga Izraela złożyli dwanaście cielców w imieniu całego Izraela, dziewięćdziesiąt sześć baranów, siedemdziesiąt siedem jagniąt i dwanaście kozłów na ofiarę za grzechy. Taka była ofiara całopalenia na cześć Jahwe.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem, gdy wrócili z niewoli ci, co byli uprowadzeni, za całego Israela ofiarowali Bogu Israela dwanaście cielców, dziewięćdziesiąt sześć baranów, siedemdziesiąt siedem jagniąt i dwanaście zagrzesznych kozłów – to wszystko na całopalenie dla WIEKUISTEGO.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITprzybyli z niewoli wygnańcy złożyli ofiary całopalne Bogu Izraela. Było to dwanaście cielców za całego Izraela, dziewięćdziesiąt sześć baranów, siedemdziesiąt siedem jagniąt - a dwanaście kozłów na ofiarę za grzech - wszystko jako ofiarę całopalną dla PANA.