« 5Moj 18:11 5 Księga Mojżeszowa 18:12 5Moj 18:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPbo wszego tego nienawidzi Pan a prze takie grzechy zagładzi je w weściu waszem.
2.WUJEK.1923Tem bowiem wszystkiem brzydzi się Pan, i dla takich złości wygubi je Pan na wejście twoje.
3.GDAŃSKA.1881Albowiem jest obrzydliwością Panu każdy, któryby to czynił; bo dla tych obrzydliwości Pan, Bóg twój, wyrzuca te narody przed tobą.
4.GDAŃSKA.2017Każdy bowiem, kto czyni takie rzeczy, budzi odrazę w PANU. Z powodu tych obrzydliwości PAN, twój Bóg, wypędza przed tobą te narody.
5.CYLKOWGdyż obmierzłością dla Wiekuistego - każdy, który to czyni, i za obmierzłości te Wiekuisty, Bóg twój, wypędza ich przed obliczem twojém.
6.KRUSZYŃSKIAlbowiem każdy, kto to czyni, jest obrzydzeniem dla Boga, i dla tych to obrzydliwości Jahwe, Bóg twój, wypędza te narody przed tobą.
7.MIESESGdyż, zaiste! wszeteczeńswem jest u Wiekuistego każdy, kto popełni to, a i z powodu tych wszeteczeństw usuwa ich przed tobą Bóg twój Wiekuisty.
8.TYSIĄCL.WYD5Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwości wypędza ich Pan, Bóg twój, sprzed twego oblicza.
9.BRYTYJKAGdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni, i z powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg twój, wypędza ich przed tobą.
10.POZNAŃSKAKażdy bowiem, kto tak postępuje, budzi wstręt u Jahwe i dla takich właśnie wstrętnych rzeczy twój Bóg, Jahwe wyrzuca te [ludy] przed tobą z dziedzictwa.
11.WARSZ.PRASKAKażdy bowiem, kto czyni takie rzeczy, budzi odrazę w Jahwe i z powodu tych właśnie bezbożności Jahwe, twój Bóg, usunie owe ludy z twojej drogi.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż dla WIEKUISTEGO jest obmierzłością każdy, co to czyni; i za te obmierzłości WIEKUISTY, twój Bóg, wypędza ich przed twym obliczem.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITKażdy, kto dopuszcza się tych rzeczy, jest obrzydliwością dla PANA. Właśnie z powodu tych obrzydliwości PAN, twój Bóg, wydziedzicza te narody przed tobą.