« 5Moj 18:12 5 Księga Mojżeszowa 18:13 5Moj 18:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPrzezpieczny będziesz a przez poka❬la❭nia z Panem Bogiem twym.
2.WUJEK.1923Doskonałym będziesz i bez zmazy z Panem, Bogiem twoim.
3.GDAŃSKA.1881Doskonałym będziesz przed Panem, Bogiem twoim.
4.GDAŃSKA.2017Będziesz doskonały przed PANEM, swoim Bogiem.
5.CYLKOWNieskazitelnym bądź przed Wiekuistym, Bogiem twoim!
6.KRUSZYŃSKIBędziesz całkowicie oddany Jahwe, Bogu twemu.
7.MIESESBądź nieskazitelnym przed Bogiem twoim Wiekuistym;
8.TYSIĄCL.WYD5Ty całkowicie pozostaniesz przy Panu, Bogu swoim.
9.BRYTYJKABądź bez skazy przed Panem, Bogiem twoim,
10.POZNAŃSKATrwaj zawsze przy Jahwe, twym Bogu!
11.WARSZ.PRASKAA ty masz być całkowicie oddany twojemu Bogu, Jahwe,
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bądź nieskazitelnym przed WIEKUISTYM, twoim Bogiem.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITTy natomiast bądź bez skazy przed PANEM, twoim Bogiem.