« 5Moj 18:13 5 Księga Mojżeszowa 18:14 5Moj 18:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPRodowie ci to, ktorychże to obdzierżysz ziemię, guślnikow a czarownikow słuchają, ale ty od Pana Boga twego jinako jeś ustawion.
2.WUJEK.1923Narody te, których ziemię posiędziesz, wieszczków i praktykarzów słuchają: ty zasię inaczéj jesteś od Pana, Boga twego, nauczony.
3.GDAŃSKA.1881Albowiem narodowie ci, które ty opanujesz, wieszczków i guślarzy słuchają; ale tobie nie dopuszcza tego Pan, Bóg twój.
4.GDAŃSKA.2017Gdyż te narody, które opanujesz, słuchają wieszczbiarzy i wróżbitów, lecz tobie nie pozwala na to PAN, twój Bóg.
5.CYLKOWBo narody te, które wypędzasz, wieszczbiarzy i wróżbitów słuchają, - tobie zaś nie takich przeznaczył Wiekuisty, Bóg twój!
6.KRUSZYŃSKIAlbowiem te narody, których ty idziesz wypędzić, słuchają wieszczków i czarowników; lecz Jahwe, Bóg twój, tobie tak nie pozwala.
7.MIESESgdyż [,zaiste!] te narody, których ty dziedzicem jesteś, słuchają wieśćbiarzy i wróżbitów, ty zaś, – nie pozwala tego tobie Bóg twój Wiekuisty.
8.TYSIĄCL.WYD5Te narody bowiem, które ty wydziedziczysz, słuchały wróżbitów i wywołujących umarłych. Lecz tobie nie pozwala na to Pan, Bóg twój.
9.BRYTYJKAGdyż te narody, które ty wypędzasz, słuchają wieszczbiarzy i wróżbitów, a na to Pan tobie nie pozwolił.
10.POZNAŃSKANarody, które ty masz wydziedziczyć, słuchają bowiem zamawiaczy i wróżbiarzy, tobie jednak twój Bóg, Jahwe, na to nie zezwala.
11.WARSZ.PRASKAbo ludy, które będziesz usuwał sprzed swego oblicza, ufają wróżbitom i czarownikom, tobie zaś nie zezwala na to twój Bóg, Jahwe.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo te narody, które wypędzasz, słuchają wieszczbiarzy i wróżbitów lecz tobie nie przeznaczył takich WIEKUISTY, twój Bóg.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITNarody, które wydziedziczasz, słuchają wieszczbiarzy i wróżbitów, tobie jednak PAN, twój Bóg, na to nie pozwolił.