« 5Moj 18:14 5 Księga Mojżeszowa 18:15 5Moj 18:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPProroka s rodu twego a z braciej twej jako mnie wzbudzi tobie Pan Bog twoj, tego będziesz słuchać,
2.WUJEK.1923Proroka z narodu twego i z braciéj twojéj jako mnie, wzbudzi tobie Pan, Bóg twój: tego słuchać będziesz,
3.GDAŃSKA.1881Proroka z pośrodku ciebie, z braci twej, jakom ja jest, wzbudzi tobie Pan, Bóg twój; onego słuchać będziecie;
4.GDAŃSKA.2017PAN, twój Bóg, wzbudzi ci proroka podobnego do mnie spośród ciebie, spośród twoich braci. Jego będziecie słuchać;
5.CYLKOWProroka z pośród ciebie, z braci twoich, jako mnie, ustanowi ci Wiekuisty, Bóg twój: jego słuchajcie!
6.KRUSZYŃSKIJahwe, Bóg twój, wzbudzi tobie z pośród ciebie, z pośród braci twoich, proroka podobnego do mnie; jego słuchać będziecie.
7.MIESESProroka z pośród ciebie, z braci twoich, takiego, jak ja, [którego] ustanowi ci Bóg twój Wiekuisty, – jego słuchajcie –
8.TYSIĄCL.WYD5Pan, Bóg twój, wzbudzi dla ciebie proroka spośród twoich braci, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał.
9.BRYTYJKAProroka takiego jak ja jestem, wzbudzi ci Pan, Bóg twój, spośród ciebie, spośród twoich braci. Jego słuchać będziecie.
10.POZNAŃSKAJahwe, twój Bóg, wzbudzi ci bowiem podobnego do mnie proroka spośród ciebie, spośród twych braci. Jego będziecie słuchać,
11.WARSZ.PRASKAJahwe, twój Bóg, wzbudzi wam spośród waszych braci proroka takiego jak ja. Będziecie go słuchać.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z pośród ciebie, z twoich braci, proroka jak mnie ustanowi ci WIEKUISTY, twój Bóg; jego słuchajcie.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN, twój Bóg, wzbudzi ci proroka pochodzącego spośród ciebie, spośród twoich braci, podobnego do mnie - i jego będziecie słuchać.