« 5Moj 18:15 5 Księga Mojżeszowa 18:16 5Moj 18:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPjakoś prosił na Oreb od Pana Boga swego, gdyż się sebraw we wszem zgromadzeniu mowiłeś rzekąc: „Więcej nie usłyszę głosu Pana Boga mego i ognia tego to przewielikiego nie uźrzę na wieki więcej, abych snad nie umarł”.
2.WUJEK.1923Jakoś żądał u Pana, Boga twego na Horeb, gdy się zgromadzenie zebrało, i rzekłeś: Więcéj nie będę słucliał głosu Pana, Boga mego, a ognia tego bardzo wielkiego więcéj nie ujrzę, abych nie umarł.
3.GDAŃSKA.1881Według tego wszystkiego, jakoś żądał od Pana, Boga twego, na górze Horeb, w dzień zgromadzenia, mówiąc: Niech więcej nie słucham głosu Pana, Boga mego, i na ogień ten wielki niech nie patrzę więcej, bym nie umarł.
4.GDAŃSKA.2017Zgodnie z tym wszystkim, o co prosiłeś PANA, swego Boga, na Horebie, w dniu zgromadzenia: Niech już nie słucham głosu PANA, swego Boga, i niech już nie patrzę na ten wielki ogień, abym nie umarł.
5.CYLKOWTak jakoś żądał od Wiekuistego, Boga twojego, przy Chorebie w dzień zgromadzenia, mówiąc: "niech więcej nie usłyszę głosu Wiekuistego, Boga mojego, i ognia tego wielkiego niech nie zobaczę więcej, bym nie umarł!"
6.KRUSZYŃSKIJest to, czegoś żądał od Jahwe, Boga twego, na Horebie, w dniu zgromadzenia, mówiąc: "Nie mogę więcej słuchać głosu Jahwe, Boga mego i dłużej patrzeć na ów ogień wielki w obawie, abym nie umarł".
7.MIESESzgodnie z wszystkiem, czego żądałeś [sam] od Boga twojego Wiekuistego u [Góry] Chorebu w dniu Zgromadzenia, mówiąc: „Niech ja więcej nie usłyszę głosu Boga mojego Wiekuistego, ani niechaj nie oglądam więcej przepotężnego ognia tego, ażebym nie umarł”.
8.TYSIĄCL.WYD5Właśnie o to prosiłeś Pana, Boga swego, na Horebie, w dniu zgromadzenia: Niech więcej nie słucham głosu Pana, Boga mojego, i niech już nie widzę tego wielkiego ognia, abym nie umarł.
9.BRYTYJKAWedług tego, jak prosiłeś Pana, Boga twego, na Horebie, w dniu zgromadzenia, mówiąc: Nie chciałbym już słyszeć głosu Pana, Boga swego, i patrzeć nadal na ten wielki ogień, abym nie zginął,
10.POZNAŃSKAtak jak prosiłeś o to [Izraelu] twego Boga, Jahwe, na Chorebie, w dniu zgromadzenia: "Nie mogę dłużej słuchać głosu Jahwe, mego Boga, ani patrzeć dłużej na ten wielki ogień, abym nie umarł".
11.WARSZ.PRASKASam przecież podczas pamiętnego zgromadzenia na Horebie o to właśnie prosiłeś Jahwe, twojego Boga, mówiąc: Niech już nigdy więcej nie usłyszę głosu mojego Boga, Jahwe! Niech też oczy moje nie oglądają nigdy więcej tego strasznego ognia, abym nie musiał zginąć!
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo przy Chorebie, w dzień zgromadzenia żądałeś od WIEKUISTEGO, twojego Boga, mówiąc: Niech więcej nie usłyszę głosu WIEKUISTEGO, mojego Boga, oraz niech nie zobaczę więcej tego wielkiego ognia, abym nie umarł.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITStanie się dokładnie tak, jak prosiłeś PANA, twojego Boga, na Horebie, w dniu zgromadzenia, gdy mówiłeś: Nie chcę już słuchać głosu PANA, mojego Boga, nie chcę też już patrzeć na ten wielki ogień, abym nie umarł.