« 5Moj 18:16 5 Księga Mojżeszowa 18:17 5Moj 18:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rzekł jest Pan ku mnie: „Wszytko są dobrze mowili.
2.WUJEK.1923I rzekł mi Pan: Dobrzeć wszystko mówili.
3.GDAŃSKA.1881Przetoż rzekł Pan do mnie: Dobrze mówili, co mówili.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy PAN powiedział do mnie: Słusznie powiedzieli.
5.CYLKOWRzekł wtedy Wiekuisty do mnie: "pięknem to, co powiedzieli!"
6.KRUSZYŃSKIBóg mi rzekł: "To, co oni mówią, jest dobre.
7.MIESESNa co Wiekuisty rzekł do mnie, mówiąc: „Uczynili dobrze tem, co rzekli.
8.TYSIĄCL.WYD5I odrzekł mi Pan: Dobrze powiedzieli.
9.BRYTYJKAPan rzekł do mnie: Słusznie powiedzieli.
10.POZNAŃSKAWówczas Jahwe powiedział mi: "Słusznie mówią.
11.WARSZ.PRASKAWtedy rzekł do mnie Jahwe: Ich żądanie jest słuszne.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy WIEKUISTY do mnie powiedział: Pięknym jest to, co powiedzieli.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN powiedział wówczas do mnie: Mają słuszność w tym, co mówią.