« 5Moj 18:17 5 Księga Mojżeszowa 18:18 5Moj 18:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPProroka wzbudzę jim z pośrzodku braciej jich rownego tobie i włożę słowa ma w usta jego, i będzie mowić k nim wszytko, coż jemu przykażę.
2.WUJEK.1923Proroka im wzbudzę z pośród braciéj ich, podobnego tobie: i włożę słowa moje w usta jego, i będzie mówił do nich wszystko, co mu przykażę.
3.GDAŃSKA.1881Proroka im wzbudzę z pośrodku braci ich, jakoś ty jest, i włożę słowa moje w usta jego, i opowiadać im będzie wszystko, cokolwiek mu rozkażę.
4.GDAŃSKA.2017Wzbudzę im proroka podobnego do ciebie spośród ich braci i włożę moje słowa w jego usta, a on powie im wszystko, co mu rozkażę.
5.CYLKOWProroka ustanowię im z pośród braci ich, podobnego tobie, i włożę słowa Moje w usta jego, i będzie im mówił wszystko, cokolwiek mu rozkażę;
6.KRUSZYŃSKIWzbudzę im z pośród braci ich proroka podobnego tobie i włożę w jego usta słowa moje i będzie mówił do nich to wszystko, co ja mu rozkażę.
7.MIESESUstanowię im proroka z pośród braci ich – takiego, jak ty, i będę wkładał słowa Moje w usta jego, i[ż] on im będzie mówił wszystko, co Ja mu przykażę,
8.TYSIĄCL.WYD5Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa, będzie im mówił wszystko, co mu nakażę.
9.BRYTYJKAWzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty. Włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkażę.
10.POZNAŃSKAWzbudzę im proroka spośród ich braci, podobnego tobie, i w jego usta włożę moje słowa, a on powie im wszystko, co mu nakażę.
11.WARSZ.PRASKAPowołam im spośród ich braci proroka takiego jak ty. Włożę w jego usta moje słowa i powiem mu wszystko, co będę chciał nakazać.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ustanowię im, spośród ich braci, proroka podobnego do ciebie i włożę Moje słowa w jego usta, więc będzie im mówił wszystko, cokolwiek mu rozkażę.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITWzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty. Włożę moje słowa w jego usta i on oznajmi im wszystko, co mu nakażę.