« 5Moj 18:19 5 Księga Mojżeszowa 18:20 5Moj 18:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAle prorok, jenże wzgardzony pogorszon sąc, będzie chcieć mowić w imię me, ktoregożem ja jemu nie przykazał, aby mowił, bo z imienia jinych bogow, zabit będzie”.
2.WUJEK.1923A prorok, któryby hardością zepsowany chciał mówić w imię moje, czegom mu ja nie przykazał, żeby mówił, albo imieniem cudzych bogów, zabit będzie.
3.GDAŃSKA.1881Wszakże prorok, któryby sobie hardzie począł, mówiąc słowo w imieniu mojem, któregom mu mówić nie rozkazał i któryby mówił w imię bogów obcych, niech umrze prorok takowy.
4.GDAŃSKA.2017Natomiast prorok, który odważy się mówić słowo w moim imieniu, którego mu nie nakazałem mówić, albo będzie mówił w imieniu obcych bogów, taki prorok poniesie śmierć.
5.CYLKOWWszakże prorok, któryby się poważył powiedzieć cokolwiek w imieniu Mojém, czegom mu powiedzieć nie rozkazał, albo któryby przemawiał w imieniu bogów cudzych, - niechaj umrze prorok taki!"
6.KRUSZYŃSKILecz prorok, któryby uniesiony pychą, zamierzył w mojem imieniu wygłaszać słowo, jakiego mu nie poleciłem mówić, lub gdyby mówił w imieniu innych bogów, taki prorok umrze".
7.MIESESWszelako prorok, który zuchwale będzie głosił rzecz w Imieniu Mojem, której Ja nie poleciłem jemu głosić, albo rzeknie [coś] w imieniu obcych bogów, – niechaj zemrze prorok taki.
8.TYSIĄCL.WYD5Lecz jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów cudzych - taki prorok musi ponieść śmierć.
9.BRYTYJKAWszakże prorok, który ośmieli się mówić w moim imieniu słowo, którego mu nie nakazałem mówić, albo który będzie przemawiał w imieniu innych bogów, taki prorok poniesie śmierć.
10.POZNAŃSKAGdyby wszakże ten prorok przeniewierczo w Imię moje wygłaszał to, czego mu nie poleciłem, albo gdyby przemawiał w imieniu bogów cudzych, taki prorok poniesie śmierć".
11.WARSZ.PRASKALecz jeśli prorok da się ponieść pysze do tego stopnia, że powołując się na Mnie, zacznie wypowiadać słowa, których Ja nie kazałem mu mówić, albo jeśli odważy się przemawiać w imieniu innych bogów, to będzie musiał natychmiast umrzeć.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak prorok, który się odważy cokolwiek powiedzieć w Moim Imieniu, czego mu powiedzieć nie rozkazałem, albo który by przemawiał w imieniu cudzych bogów taki prorok niech umrze.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITNatomiast prorok, który ośmieli się głosić w moim imieniu coś, czego mu nie nakazałem, lub który odważy się przemówić w imieniu innych bogów - taki prorok poniesie śmierć.