« 5Moj 18:21 5 Księga Mojżeszowa 18:22 5Moj 19:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTo to znamię będziesz mieć: Coż jest on prorok z imienia bożego prorokował, a to się nie stało, tego jest Pan nie mowił, ale z bojaźni swego umysła składał jest sobie prorok, przetoż nie będziesz się jego bać.
2.WUJEK.1923Ten znak będziesz miał: Co w imię Pańskie prorok on przepowie, a nie stanie się, tego Pan nie mówił, ale z dumy umysłu swego prorok wymyślił: i przetóż bać się go nie będziesz.
3.GDAŃSKA.1881Jeźliby co mówił on prorok w imię Pańskie, a nie stałoby się to, ani wypełniło, onoć to jest słowo, którego nie mówił Pan; z hardości to mówił prorok on, nie bójże się go.
4.GDAŃSKA.2017Gdy prorok będzie coś mówił w imieniu PANA, a to się nie spełni ani nie nastąpi, to jest to słowo, którego PAN nie wypowiedział, lecz prorok mówił to z zuchwalstwa. Nie bój się go.
5.CYLKOWCokolwiek by wyrzekł prorok w imię Wiekuistego, a nie stałoby się to słowo, ani spełniło się, - jest to słowo, którego nie wyrzekł Wiekuisty, rozmyślnie wyrzekł je prorok: nie trwóż się przed nim!
6.KRUSZYŃSKIjeśli prorok przemawia w imieniu Boga, a nie zdarzy się ta rzecz i nie spełni się słowo, nie będzie to słowo Boże; przez pychę mówił ów prorok: nie będziesz go się bał.
7.MIESES„Co ów prorok będzie [prze]powiadał w Imieniu Wiekuistego, a zapowiedź ta nie ziści się i nie nastąpi, – to jest [ta] zapowiedź, której nie rzekł Wiekuisty, – prorok wypowiedział ją zuchwale, nie doznawaj trwogi przed nim”.
8.TYSIĄCL.WYD5gdy prorok przepowie coś w imieniu Pana, a słowo jego będzie bez skutku i nie spełni się, [znaczy to, że] tego Pan do niego nie mówił, lecz w swoim zuchwalstwie powiedział to sam prorok. Nie będziesz się go obawiał.
9.BRYTYJKAJeżeli słowo, które wypowiedział prorok nie w imieniu Pana, nie spełni się i nie nastąpi, jest ono słowem, którego Pan nie wypowiedział, lecz w zuchwalstwie wypowiedział je prorok; więc nie bój się go.
10.POZNAŃSKA[Otóż] jeśli prorok będzie mówił w Imię Jahwe, a to, [co powie], się nie sprawdzi, nie nastąpi, nie było to słowo Jahwe. Z pychy pochodzą słowa takiego proroka, nie lękaj się go.
11.WARSZ.PRASKAgdy prorok będzie przemawiał w imieniu Jahwe, to [wiedzcie, że] nie zostały wypowiedziane przez Jahwe te słowa, które się nie spełniły. To prorok powodowany pychą wypowiadał te słowa od siebie. Nie potrzebujesz się go obawiać.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Cokolwiek wypowie prorok w Imię WIEKUISTEGO, a słowo to się nie stanie, ani się nie spełni to jest słowo, którego nie wypowiedział WIEKUISTY; prorok je wypowiedział rozmyślnie; nie trwóż się przed nim.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITOtóż, jeśli prorok przemówi w imieniu PANA, a to, o czym powie, nie spełni się ani nie nastąpi, to jest to słowo, którego PAN nie wypowiedział. Słowa te w swoim zuchwalstwie wypowiedział sam prorok - nie drżyj przed nim!