« 5Moj 18:2 5 Księga Mojżeszowa 18:3 5Moj 18:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTo to jest prawo kapłańskie w ludu i od tych, ktoż ofieruje obiaty swe, wołu albo owcę obiatując, i dadzą kapłanom plece i dobre,
2.WUJEK.1923Ten będzie sąd kapłanów od ludu i od tych, którzy przynoszą ofiary: chocia wołu, chocia owcę ofiarują, dadzą kapłanowi łopatkę i kałdun:
3.GDAŃSKA.1881A toć będzie prawo należące kapłanom od ludu, od ofiarujących ofiarę, bądź wołu, bądź owcę; tedy oddadzą kapłanowi łopatkę, i czeluści i kałdun.
4.GDAŃSKA.2017A taka będzie należność kapłanów od ludu, od tych, którzy składają ofiarę, czy to wołu, czy owcę: oddadzą kapłanowi łopatkę, obie szczęki i żołądek.
5.CYLKOWOto zaś należność kapłanów od ludu: od zarzynających ofiarę, - bądź wołu, bądź owcę, - oddawać należy kapłanowi łopatkę, żuchwę, i żołądek;
6.KRUSZYŃSKITo będzie się należało prawnie kapłanom od ludu, od tych, co składają ofiarę wołu, albo owcę: da się kapłanom plecy, szczęki i żołądek.
7.MIESESTaką będzie należytość kapłanów od ludu: od zarzynających ofiarę rzeźną, – czy to wół, czy owca, – niech on daje kapłanowi łopatkę, żuchwę i żołądek,
8.TYSIĄCL.WYD5Takie uprawnienie ma kapłan w stosunku do ludu składającego ofiary: z cielca lub sztuki drobnego bydła oddadzą kapłanowi łopatkę, szczękę i żołądek.
9.BRYTYJKATakie zaś będzie prawo kapłanów wobec ludu, wobec składających rzeźną ofiarę: jeżeli to będzie wół czy owca, to odda się kapłanowi łopatkę, obie szczęki i żołądek;
10.POZNAŃSKAKapłanom prawnie będą się należały od ludu, od tych, którzy składają krwawe ofiary z wołu lub z baranka: łopatka, szczęki i żołądek. [To] będzie dane kapłanowi.
11.WARSZ.PRASKAA oto prawo, przysługujące kapłanom, gdy lud będzie składał ofiarę z cielca albo owcy: kapłanom należy się łopatka, szczęki i żołądek.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto należność od ludu dla kapłanów: Od zarzynających ofiarę byka bądź owcę należy oddawać kapłanowi łopatkę, żuchwę i żołądek.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITOto, do czego będą mieć prawo kapłani: od ludu, od składających rzeźną ofiarę - czy to cielca, czy owcę - kapłan otrzyma łopatkę, obie szczęki i żołądek.