« 5Moj 18:4 5 Księga Mojżeszowa 18:5 5Moj 18:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPBo jego jest wyzwolił Pan Bog twoj ze wszego pokolenia twego, aby stał a służył imieniu Pana Boga twego, on i synowie na wieki.
2.WUJEK.1923Jego bowiem obrał Pan, Bóg twój, ze wszech pokoleń twoich, aby stał i służył imieniowi Pańskiemu sam i synowie jego na wieki.
3.GDAŃSKA.1881Albowiem obrał go Pan, Bóg twój, ze wszystkich pokoleń twoich, aby stał ku usłudze w imieniu Pańskiem, on i synowie jego, po wszystkie dni.
4.GDAŃSKA.2017Jego bowiem wybrał PAN, twój Bóg, ze wszystkich twoich pokoleń, aby stawał i służył w imię PANA, on i jego synowie, po wszystkie dni.
5.CYLKOWGdyż jego wybrał Wiekuisty, Bóg twój, ze wszystkich pokoleń twoich, aby stał ku usłudze w imię Wiekuistego, - on, i synowie jego, po wszystkie czasy.
6.KRUSZYŃSKIjest bowiem tym, którego Jahwe, Bóg twój, wybrał z pośród wszystkich twych pokoleń, aby stał i posługiwał w imieniu Bożem, on i jego synowie nazawsze.
7.MIESESalbowiem jego wybrał Bóg twój Wiekuisty z pośród wszystkich plemion twoich, ażeby był ustanowiony dla pełnienia służby w Imię Wiekuistego, on, zarówno, jak i synowie jego po wsze dnie.
8.TYSIĄCL.WYD5Jego bowiem wybrał Pan, Bóg twój, spośród wszystkich pokoleń twoich, aby był na służbie ku czci imienia Pana: on i jego synowie po wszystkie czasy.
9.BRYTYJKAJego bowiem wybrał Pan, Bóg twój, ze wszystkich twoich plemion, aby po wszystkie dni stał na służbie w imię Pana, on i jego synowie.
10.POZNAŃSKAJego bowiem wybrał Jahwe, twój Bóg, ze wszystkich twych pokoleń, ażeby razem ze swymi synami trwali po wszystkie dni na służbie dla Imienia Jahwe.
11.WARSZ.PRASKAJahwe bowiem, wasz Bóg, spośród wielu pokoleń wybrał to właśnie, aby stało przed Jahwe, ono samo i wszyscy jego potomkowie, po wszystkie czasy.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż wybrał go WIEKUISTY, twój Bóg, ze wszystkich twoich pokoleń, aby po wszystkie czasy stał do usługi w Imię WIEKUISTEGO on oraz jego synowie.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITponieważ jego wybrał PAN, twój Bóg, ze wszystkich twoich plemion, by stawał i pełnił obowiązki w imię PANA - jego i jego synów, po wszystkie czasy.