« 5Moj 18:5 5 Księga Mojżeszowa 18:6 5Moj 18:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA jestli w❬y❭nidzie sługa kościelny z niektorego miasta twego we wszem Israhelu, w niemże jest przebywał, a chciałliby się wrocić żądaję mieśca, ktoreż jest wyzwolił Pan,
2.WUJEK.1923Jeźli wynidzie Lewit z jednego miast twoich, ze wszystkiego Izraela, w którem mieszka, a będzie chciał iść pragnąc miejsca, które Pan obrał:
3.GDAŃSKA.1881A gdyby przyszedł Lewita z któregokolwiek miasta twego, z całego Izraela, gdzie przemieszkiwa, a przyszedłby z całej chęci duszy swej na miejsce, które sobie obrał Pan:
4.GDAŃSKA.2017A jeśli przyjdzie Lewita z jednego z twoich miast z całego Izraela, gdzie przebywa, a przyjdzie z całym pragnieniem swej duszy do miejsca, które PAN wybierze;
5.CYLKOWA gdy przyjść zechce Lewita z któregokolwiek miasta twojego z całego Israela, gdzie przemieszkuje, to niechaj przyjdzie podług pełnego pragnienia duszy swojej na to miejsce, które wybierze Wiekuisty, -
6.KRUSZYŃSKIJeżeli lewita przyjdzie z jednego z miast swoich, z któregokolwiek miejsca z pośród całego Izraela, gdzie przebywał, a przyjdzie, ulegając pragnieniu całej swej duszy, na miejsce wybrane przez Boga,
7.MIESESJeśli przybędzie [kapłan-] Lewita [z pokolenia Lewi] z którejkolwiek z bram [miast] twoich z całego Izraela, w której on przebywa, niech przybędzie wedle wszelakiego pragnienia duszy swojej do owej miejscowości, którą wybierze Wiekuisty,
8.TYSIĄCL.WYD5Jeśli lewita, przebywający w jednym z twoich miast w całym Izraelu, zapragnie kiedykolwiek pójść do miejsca wybranego przez Pana,
9.BRYTYJKAA jeśli Lewita zechce pójść z jednego z twoich miast w całym Izraelu, gdzie przebywa jako przychodzień, i przyjdzie, kiedy zechce, na miejsce, które Pan wybierze,
10.POZNAŃSKAJeżeli Lewita, mieszkający jako przybysz w jednej z osad izraelskich, wiedziony gorącym pragnieniem przybędzie na to miejsce, które wybrał Jahwe,
11.WARSZ.PRASKAJeżeli jakiś lewita opuści miejsce swego zamieszkania, jedno z waszych miast, położonych na ziemi izraelskiej, i czyniąc zadość potrzebie własnego serca, uda się na miejsce wybrane przez Jahwe,
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy Lewita z któregokolwiek twego miasta, gdzie zamieszkuje, z całego Israela, zechce przyjść to niech przyjdzie według pragnienia swojej duszy na to miejsce, które wybierze WIEKUISTY.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITA jeśli przyjdzie Lewita z jednego z twoich miast w Izraelu, w którym mieszka, do miejsca, które wybierze PAN, z pragnieniem pełnienia służby,