« 5Moj 18:6 5 Księga Mojżeszowa 18:7 5Moj 18:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPsłużyć będzie w imię Pana Boga swego jako wszystcy bracia jego słudzy kościołowi, ktorzyż to staną tego czasu przed Panem.
2.WUJEK.1923Będzie służył w imię Pana, Boga swego, jako i wszyscy bracia jego Lewitowie, którzy stać będą na on czas przed Panem.
3.GDAŃSKA.1881Tedy służyć będzie w imieniu Pana, Boga swego, jako wszyscy bracia jego Lewitowie, którzy tam stoją przed oblicznością Pańską.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy będzie służyć w imię PANA, swego Boga, tak jak wszyscy jego bracia Lewici, którzy tam stoją przed PANEM.
5.CYLKOWI będzie służył w imię Wiekuistego, Boga swojego, jak wszyscy bracia jego Lewici, stawający tam przed obliczem Wiekuistego.
6.KRUSZYŃSKIaby służyć dla imienia Jahwe, Boga swego, jak wszyscy jego bracia lewici, stojący przed Bogiem,
7.MIESESi niech pełni służbę w Imię Boga swojego Wiekuistego, narówni, jak wszyscy jego bracia [kapłanie-] Lewici, którzy są ustanowieni tam przed Wiekuistym.
8.TYSIĄCL.WYD5aby spełnić posługi ku czci imienia Pana, Boga twego, jak wszyscy jego bracia lewici będący tam na służbie przed obliczem Pana,
9.BRYTYJKATo będzie służył w imię Pana, Boga swego, na równi ze wszystkimi braćmi swymi Lewitami, którzy służą tam przed Panem,
10.POZNAŃSKAma wówczas pełnić służbę dla Imienia Jahwe, swego Boga, podobnie jak wszyscy jego bracia, którzy tam trwają na służbie Jahwe.
11.WARSZ.PRASKAaby tam pełnić służbę w imieniu Jahwe, swojego Boga, tak jak to czynią tam wszyscy jego bracia, lewici, stojący przed Jahwe,
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I będzie służył w Imię WIEKUISTEGO, swojego Boga, tak jak wszyscy Lewici, jego bracia, którzy stają tam przed obliczem WIEKUISTEGO.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITto będzie pełnił obowiązki w imię PANA, swojego Boga, dokładnie tak, jak jego bracia, Lewici, służący tam przed obliczem PANA.