« 5Moj 18:8 5 Księga Mojżeszowa 18:9 5Moj 18:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPGdyż wnidziesz do ziemie, ktorąż to Pan Bog ❬twoj❭ da tobie, chowaj się, aby nie naśladował ganiebności wszystkich tych narodow
2.WUJEK.1923Gdy wnidziesz do ziemie, którąć da Pan, Bóg twój, strzeż się, abyś nie chciał naśladować brzydliwości onych narodów.
3.GDAŃSKA.1881Gdy tedy wnijdziesz do ziemi, którą dawa Pan, Bóg twój, tobie, nie ucz się czynić według obrzydliwości tych narodów.
4.GDAŃSKA.2017Gdy wejdziesz do ziemi, którą PAN, twój Bóg, ci daje, nie ucz się postępować według obrzydliwości tych narodów.
5.CYLKOWGdy wnijdziesz do ziemi, którą Wiekuisty, Bóg twój, odda tobie, nie ucz się wtedy czynić według ohyd narodów owych:
6.KRUSZYŃSKIGdy wejdziesz do kraju, który Jahwe, Bóg twój, daje tobie, nie będziesz się uczył spełniać obrzydliwości tych narodów.
7.MIESESSkoro wnijdziesz do Kraju, który daje ci Bóg twój Wiekuisty, nie nauczaj się postępować wedle wszeteczeństw owych ludów.
8.TYSIĄCL.WYD5Gdy ty wejdziesz do kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, nie ucz się popełniania tych samych obrzydliwości jak tamte narody.
9.BRYTYJKAGdy tedy wejdziesz do ziemi, którą Pan, Bóg twój, ci daje, nie naucz się czynić obrzydliwości tych ludów;
10.POZNAŃSKAGdy już wejdziesz do kraju, który ci daje Jahwe, twój Bóg, nie próbuj naśladować obrzydliwych czynów tamtych ludów.
11.WARSZ.PRASKAKiedy wejdziecie do ziemi, którą daje wam Jahwe, wasz Bóg, strzeżcie się, żebyście nie zaczęli naśladować bezbożności mieszkających tam ludów.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kiedy wejdziesz do ziemi, którą odda ci WIEKUISTY, twój Bóg, wtedy nie ucz się czynić według ohyd tamtych narodów.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITKiedy już wejdziesz do ziemi, którą PAN, twój Bóg, ci daje, to nie przejmuj obrzydliwych postępków narodów, które tam mieszkają.