« Apok 10:6 Apokalipsa Jana 10:7 Apok 10:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ale we dni głosu siódmego anioła, gdy będzie miał trąbić, skończy się tajemnica Boża, jako opowiedział swojemi sługi proroki.
2.WUJEK.1923Ale we dni głosu Anioła siódmego, kiedy pocznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jako oznajmił przez sługi swe proroki.
3.RAKOW.NTAle we dni głosu siódmego Anioła, gdy będzie miał trąbić, dokona się tajemnica Boża, jako opowiedział sługam swoim Prorokom.
4.GDAŃSKA.1881Ale we dni głosu Anioła siódmego, gdy będzie trąbił, dokona się tajemnica Boża, jako opowiedział sługom swoim prorokom.
5.GDAŃSKA.2017Lecz w dniach głosu siódmego anioła, gdy zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boga, jak to oznajmił swoim sługom, prorokom.
6.JACZEWSKIale gdy zabrzmi trąba siódmego anioła, dopełni się tajemnica Boża, jak to on zapowiedział przez sługi swoje proroki.
7.APOKALYPSIS.1905ale w dni głosu siódmego anioła, gdy będzie miał trąbić, ukończoną zostanie tajemnica Boga, jako oznajmił sługom swoim prorokom”.
8.MARIAWICIale że we dni głosu Anioła siódmego, kiedy pocznie w trąbę trąbić, dokona się tajemnica Boga, jako ją oznajmił przez sług Swoich, Proroków.
9.DĄBR.WUL.1973Ale w dni, w które odezwie się Anioł siódmy poczynając trąbić, dokona się tajemnica Boża, jako zapowiedział sługom swoim Prorokom.
10.DĄBR.GR.1961Ale w te dni, odezwie się Anioł siódmy i pocznie trąbić, wypełni się do końca tajemnica Boża, jak zapowiedział sługom swoim, Prorokom.
11.TYSIĄCL.WYD5ale w dniach, [w których zabrzmi] głos siódmego anioła, kiedy zatrąbi, wtedy misterium Boga się dokona, tak jak podał On dobrą nowinę sługom swym, prorokom.
12.BRYTYJKALecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom.
13.POZNAŃSKAlecz w dniach głosu siódmego anioła, gdy będzie miał trąbić, misterium Boga się dokona, tak jak podał On dobrą nowinę sługom swym prorokom.
14.WARSZ.PRASKAale gdy tylko nadejdą dni wystąpienia siódmego anioła, gdy już będzie miała zabrzmieć jego trąba, dokona się misterium Boga zgodnie z dobrą nowiną, którą przekazał On sługom swoim prorokom.
15.KALETAAle we dni głosu anioła siódmego, gdy będzie trąbił i dokona_się tajemnica Boża, jako zwiastował swoim sługom i prorokom.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale w dniach głosu siódmego anioła, gdy ma trąbić, zostanie urzeczywistniona tajemnica Boga, ponieważ ją ogłosił swoim sługom prorokom.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzeciwnie, w dniach trąbienia siódmego anioła dopełni się Boża tajemnica, tak jak ogłosił On to swoim sługom, prorokom.
18.TOR.PRZ.Ale w dniach głosu siódmego anioła, gdy będzie miał trąbić, dokona się tajemnica Boga, jak ogłosił to jako dobrą nowinę swoim sługom, prorokom.