« 1Jan 5:9 1 List Jana 5:10 1Jan 5:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Kto wierzy w syna Bożego, ma świadectwo Boże w sobie. Kto nie wierzy Bogu, kłamcą go uczynił, iż nie uwierzył w świadectwo, które poświadczył Bóg o synie swoim.
2.WUJEK.1923Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo Boże w sobie. Kto nie wierzy Synowi, kłamcą go czyni, iż nie wierzy świadectwu, które Bóg świadczył o Synie swoim.
3.RAKOW.NTKto wierzy w syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy Bogu, kłamcą go uczynił, iż nie uwierzył w świadectwo które świadczył Bóg o Synu swoim.
4.GDAŃSKA.1881Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo sam w sobie. Kto nie wierzy Bogu, kłamcą go uczynił, iż nie uwierzył temu świadectwu, które Bóg świadczył o Synu swoim.
5.GDAŃSKA.2017Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy Bogu, zrobił z niego kłamcę, bo nie uwierzył świadectwu, które Bóg dał o swoim Synu.
6.JACZEWSKIKto wierzy w Syna Bożego, ten wierzy na mocy świadectwa samego Boga. Kto nie wierzy w Syna Bożego, ten samemu Bogu kłamstwo zarzuca, bo nie wierzy świadectwu, jakie sam Bóg dał o Synu swoim.
7.MARIAWICIKto tedy wierzy w Syna Bożego, ma w sobie świadectwo Boże. Kto nie wierzy Synowi, kłamcą Go czyni, bo nie wierzy świadectwu, które dał Bóg o Synie Swoim.
8.DĄBR.WUL.1973Kto wierzy w Syna Bożego, nosi w sobie świadectwo Boże. Kto nie wierzy Synowi, czyni go kłamcą, bo nie wierzy w świadectwo, przez które Bóg zaświadczył o Synu swoim.
9.DĄBR.GR.1961Kto wierzy w Syna Bożego, nosi w sobie to świadectwo. Kto nie wierzy Bogu, czyni Go kłamcą, bo nie uwierzył w świadectwo, przez które Bóg zaświadczył o Synu swoim.
10.TYSIĄCL.WYD5Kto wierzy w Syna Bożego, ten ma w sobie świadectwo Boga; kto nie wierzy Bogu, uczynił Go kłamcą, bo nie uwierzył świadectwu, jakie Bóg dał o swoim Synu.
11.BRYTYJKAKto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim.
12.POZNAŃSKAKto wierzy w Syna Bożego, ten ma świadectwo w sobie; kto zaś nie wierzy Bogu, czyni go kłamcą, ponieważ nie wierzy świadectwu, jakie Bóg daje o swoim Synu.
13.WARSZ.PRASKATak więc, kto wierzy w Syna Bożego, nosi w sobie to świadectwo [Boga]. A kto nie wierzy Bogu, tym samym czyni Go kłamcą: nie przyjmuje bowiem świadectwa, jakie Bóg wydał o swoim Synu.
14.KALETA[Kto] wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. [Kto] nie wierzy Bogu, kłamcą uczynił go, bo nie uwierzył w świadectwo, które świadczył Bóg o Synu swoim.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kto wierzy w Syna Boga ma w sobie to świadectwo. Kto nie wierzy Bogu uczynił Go kłamcą, bo nie uwierzył względem świadectwa, w którym Bóg zaświadczył o swoim Synu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKto wierzy w Syna Bożego, ten ma to świadectwo w sobie. Kto nie wierzy Bogu, uczynił Go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które złożył On o swoim Synu.
17.TOR.PRZ.2023Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo sam w sobie. Kto nie wierzy Bogu, uczynił Go kłamcą, bo nie uwierzył w świadectwo, które Bóg złożył o swoim Synu.