« 1Jan 5:3 1 List Jana 5:4 1Jan 5:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Gdyż wszelki urodzony z Boga zwycięża świat. A to jest zwycięstwo zwyciężające świat, wiara nasza.
2.WUJEK.1923Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat: a to jest zwycięztwo, które zwycięża świat, wiara nasza.
3.RAKOW.NTIż wszytko co się narodziło z Boga, zwycięża świat; a to jest zwycięstwo które zwyciężyło świat, wiara nasza.
4.GDAŃSKA.1881Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat; a to jest zwycięstwo, które zwyciężyło świat, wiara nasza.
5.GDAŃSKA.2017Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara.
6.JACZEWSKIKażdy, kto się z Boga począł, pokonywa świat, a pokonywa go przez wiarę w Boga.
7.MARIAWICIBo cokolwiek się narodziło z Boga, zwycięża świat; a zwycięstwo, które zwycięża świat, jest wiara nasza.
8.DĄBR.WUL.1973Bo wszystko, co narodziło się z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwem, które odnosimy nad światem, jest wiara nasza.
9.DĄBR.GR.1961Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwem, które odnieśliśmy nad światem, jest nasza wiara.
10.TYSIĄCL.WYD5Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara.
11.BRYTYJKABo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza.
12.POZNAŃSKAA przykazania Jego nie są trudne, ponieważ wszystko, co zrodziło się z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest wiara nasza.
13.WARSZ.PRASKAWszystko bowiem, co z Boga wzięło swój początek, zwycięża świat, a zwycięstwem nad światem jest wiara nasza.
14.KALETABo wszystko, [co] się_narodziło z Boga, zwycięża świat; a to jest zwycięstwo, [które] zwyciężyło świat, wiara nasza.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo wszystko, co jest zrodzone z Boga zwycięża świat; a to jest tym zwycięstwem, które pokonało świat nasza wiara.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. Tym zwycięstwem, które pokonało świat, jest nasza wiara.
17.TOR.PRZ.2023Bo wszystko, co jest zrodzone z Boga, nieustannie zwycięża świat; a to jest zwycięstwo, które zwyciężyło świat – nasza wiara.