« 4Moj 19:9 4 Księga Mojżeszowa 19:10 4Moj 19:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA gdyż omyje rucho swe, jenże jest w❬y❭niosł popioł krowy, nieczyst będzie aż do wieczora. I będą to mieć synowie israelszczy i przychodnie, ktorzyż przebywają miedzy wami, za świątość prawem wiecznym.
2.WUJEK.1923A wypłókawszy, który nosił popiół krowy, szaty swoje, nieczystym będzie aż do wieczora. Będą to mieć synowie Izraelowi, i przychodniowie mieszkający między nimi, rzecz świętą prawem wiecznem.
3.GDAŃSKA.1881I upierze ten, co będzie zbierał popiół onej jałowicy, szaty swe, i będzie nieczystym aż do wieczora. A będzie to synom Izraelskim, i przychodniowi mieszkającemu między nimi, ustawą wieczną.
4.GDAŃSKA.2017Ten, który zbierał popiół jałówki, wypierze swoje szaty i będzie nieczysty do wieczora. Będzie to ustawa wieczysta dla synów Izraela i dla przybysza mieszkającego wśród was.
5.CYLKOWI wypierze téż zbierający popiół jałowicy szaty swoje i nieczystym będzie do wieczora. A będzie to dla synów Israela i dla cudzoziemców przebywających między nimi ustawą wieczną:
6.KRUSZYŃSKITen, kto zbierze popiół z jałowicy, wypierze swoje szaty i będzie nieczysty aż do wieczora. Będzie to prawo wieczne dla synów Izraelowych, zarówno jak dla cudzoziemca wpośród nich przebywającego.
7.MIESES[a] i ten, który zbierał popiół jałowicy tej, niech wypierze szaty swoje, – wszakże nieczystym pozostanie do wieczora. Niech to będzie dla Synów Izraela, oraz dla przychodnia przebywającego wśród nich, – przepisem wieczystym:
8.TYSIĄCL.WYD5Ten, który zbierał popiół z krowy, winien wyprać szaty swoje i pozostanie nieczysty aż do wieczora. Będzie to prawem wieczystym zarówno dla Izraelitów, jak i dla przybysza osiadłego wśród was.
9.BRYTYJKAA ten, który zebrał popiół z tej jałówki, wypierze swoje szaty i będzie nieczysty do wieczora. Będzie to przepisem wiecznym dla synów izraelskich i obcych przybyszów, mieszkających wśród was.
10.POZNAŃSKATen człowiek, który zbierał popiół krowy, wypierze swe odzienie; nieczystym zaś będzie do wieczora. Synów Izraela oraz obcych, goszczących u nich, będzie obowiązywało takie wieczyste prawo:
11.WARSZ.PRASKATen, kto będzie zbierał popiół z krowy, upierze swoje ubranie, ale pozostanie nieczysty aż do wieczora. Prawo to, ustanowione na zawsze, będzie obowiązywać zarówno synów Izraela, jak i cudzoziemców, którzy mieszkają wśród nich.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A ten, co zbierał popiół jałówki wypierze swoje szaty i będzie nieczystym do wieczora. Będzie to długotrwałą ustawą dla synów Israela oraz dla cudzoziemców, co przebywają między nimi.
13.EIB.BIBLIA.2016Ten, który zebrał po niej popiół, wypierze swoje szaty i będzie nieczysty aż do wieczora. Będzie to dla was, synów Izraela, oraz dla cudzoziemców mieszkających wśród was, ustawą wieczystą.