« 4Moj 19:10 4 Księga Mojżeszowa 19:11 4Moj 19:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPKtoż by się dotknął ścirzwu człowieczego a przeto nieczyst będzie za siedm dni,
2.WUJEK.1923Ktoby się dotknął trupa człowieczego, a dlatego byłby nieczysty przez siedm dni:
3.GDAŃSKA.1881Kto by się dotknął jakiegokolwiek trupa człowieczego, nieczystym będzie przez siedem dni;
4.GDAŃSKA.2017Kto dotknie jakiegokolwiek ludzkiego trupa, będzie nieczysty przez siedem dni.
5.CYLKOWKtoby się dotknął umarłego, jakichkolwiek zwłok ludzkich, będzie nieczystym przez siedm dni;
6.KRUSZYŃSKITen, kto się dotknie zmarłego, jakiegokolwiek ciała ludzkiego, będzie nieczysty przez siedm dni.
7.MIESES„Kto się dotknie zwłok osoby jakiejkolwiek ludzkiej, a [więc] nieczystym będzie przez dni siedem, –
8.TYSIĄCL.WYD5Kto się dotknie zmarłego, jakiegokolwiek trupa ludzkiego, będzie nieczysty przez siedem dni.
9.BRYTYJKAKto dotknie jakiegokolwiek zmarłego człowieka, będzie nieczysty przez siedem dni.
10.POZNAŃSKAKto dotknie zmarłego, [to znaczy dotknie] jakichkolwiek zwłok ludzkich, będzie nieczysty przez siedem dni.
11.WARSZ.PRASKATen, kto dotknie się zmarłego, jakichkolwiek zwłok ludzkich, będzie nieczysty przez siedem dni.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kto się dotknie martwego, jakichkolwiek zwłok ludzkich, będzie nieczystym przez siedem dni.
13.EIB.BIBLIA.2016Kto dotknie jakiejkolwiek zmarłej osoby, będzie nieczysty przez siedem dni.