« 4Moj 19:14 4 Księga Mojżeszowa 19:15 4Moj 19:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPSąd, ktoryż nie przykryty ani przywiązany z wirzchu, pokalany będzie.
2.WUJEK.1923Naczynie, któreby nie miało wieka albo przywiązania z wierzchu, nieczyste będzie.
3.GDAŃSKA.1881Także wszelkie naczynie odkryte, które by nie miało nakrycia na sobie, nieczyste będzie.
4.GDAŃSKA.2017Każde naczynie odkryte, które nie ma przymocowanej pokrywy, będzie nieczyste.
5.CYLKOWWszelkie téż naczynie odkryte, na któremby nie było nawiązki obwijającej, nieczystém jest;
6.KRUSZYŃSKIKażde naczynie otwarte, na którem niema nakrycia przymocowanego, jest nieczyste.
7.MIESESRównież przedmiot otwarty każdy, na którym nakrywy niema przylegającej, staje się nieczystym.
8.TYSIĄCL.WYD5Również każde naczynie otwarte, które nie ma pokrywy przymocowanej sznurem, będzie nieczyste.
9.BRYTYJKAKażde naczynie otwarte, na którym nie ma pokrywy przymocowanej sznurem, będzie nieczyste.
10.POZNAŃSKARównież każde odkryte naczynie, nie mające pokrywy przytwierdzonej do niego sznurkiem, jest nieczyste.
11.WARSZ.PRASKANieczyste będą też wszelkie znajdujące się tam naczynia, jeśli nie mają przymocowanego nakrycia.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także każde odkryte naczynie, na którym nie było obwijającej nawiązki jest nieczyste.
13.EIB.BIBLIA.2016Będzie w nim też nieczyste każde naczynie otwarte, niezabezpieczone pokrywą przytwierdzoną sznurem.