« 4Moj 19:17 4 Księga Mojżeszowa 19:18 4Moj 19:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPW ktorychże to gdyż człowiek [nie]czysty omoczy izop, a pokropi stan i wszytko nadobie, i lud takąż nieczystotą pokalany[e],
2.WUJEK.1923W któréj gdy mąż czysty omoczy hisop, pokropi nim wszystek namiot i wszystko naczynie, i ludzie takową zarazą splugawione:
3.GDAŃSKA.1881Weźmie też hizopu, i omoczy go w onej wodzie człowiek czysty, i pokropi namiot, i wszystko naczynie, i wszystkich ludzi, którzy by tam byli, także onego, który się dotknął kości, albo zabitego, albo zmarłego, albo grobu;
4.GDAŃSKA.2017Człowiek czysty weźmie hizop, zmoczy go w tej wodzie i pokropi namiot oraz wszystkie naczynia i wszystkich ludzi, którzy tam byli, także tego, który dotknął kości lub zabitego, lub zmarłego, lub grobu.
5.CYLKOWWeźmie téż izopu, i umoczy go w onej wodzie człowiek czysty, i pokropi namiot, i wszystkie naczynia, i wszystkie osoby, które tam były, albo tego, który się dotknął kości, albo poległego, albo zmarłego, albo mogiły;
6.KRUSZYŃSKICzłowiek czysty weźnie hyzop, zamacza w wodzie i pokropi nad namiotem, nad wszystkiemi przyborami i nad ludźmi, którzy się tam znajdują, oraz nad tym, kto się dotknął kości, albo zabitego, albo zmarłego, albo grobu.
7.MIESESweźmie izopu i zanurzy go we wodzie tej mężczyzna czysty, poczem pokropi namiot ten, oraz wszystkie te naczynia i osoby, które były tam, a również i tego, co się dotknął kości, poległego, umarłego, albo grobu.
8.TYSIĄCL.WYD5Mąż czysty weźmie hizop, zanurzy w wodzie i pokropi namiot, wszystkie sprzęty oraz wszystkich, którzy się tam znajdują, wreszcie tego, który dotknął kości zabitego albo zmarłego lub też grobu.
9.BRYTYJKACzłowiek czysty weźmie hizopu, zanurzy go w wodzie i pokropi namiot, wszystkie naczynia i wszystkie osoby, które tam były oraz tego, który dotknął kości lub zabitego mieczem, lub umarłego, lub grobu,
10.POZNAŃSKAPotem człowiek rytualnie czysty weźmie hizop i umoczywszy go w tej wodzie pokropi namiot, wszystkie przedmioty i wszystkie osoby, które się tam znalazły, albo też [pokroi] tego, co dotknął kości, albo poległego, zmarłego czy wreszcie grobu.
11.WARSZ.PRASKACzłowiek nie zbrukany żadną nieczystością weźmie hizop, umoczy go w wodzie i pokropi namiot, wszystkie znajdujące się w nim przedmioty i osoby, a zwłaszcza tego, który dotknął się kości człowieka zabitego czy zmarłego śmiercią naturalną, albo ludzkiego grobu.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wezmą nadto izopu. I człowiek czysty umoczy go w tej wodzie oraz pokropi namiot, wszystkie naczynia oraz wszystkie osoby, które tam były; albo tego, który się dotknął kości, czy poległego, czy zmarłego, czy mogiły.
13.EIB.BIBLIA.2016Człowiek czysty powinien następnie wziąć hizop, zanurzyć go w tej wodzie i pokropić namiot, wszystkie naczynia i wszystkie obecne w nim osoby oraz tego, który dotknął kości, człowieka zabitego, zmarłego albo grobu.