« 4Moj 19:4 4 Księga Mojżeszowa 19:5 4Moj 19:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi zeżże ją przed widzenim wszytkich, tako skorę jako mięso i krew, i gnoj wrzuci w płomień.
2.WUJEK.1923I spali ją przed oczyma wszystkich, tak skórę i mięso jéj, jako krew i gnój w ogień wrzuciwszy.
3.GDAŃSKA.1881Potem każe tę jałowicę spalić przed oczyma swemi; skórę jej, i mięso jej, i krew jej, z gnojem jej spali.
4.GDAŃSKA.2017Potem każe spalić jałówkę na swoich oczach: spali jej skórę, mięso, krew wraz z jej odchodami.
5.CYLKOWI spalą jałowicę tę w oczach jego, skórę, mięso i krew jej; razem z pomiotem jej niechaj spalą.
6.KRUSZYŃSKIJałowica będzie spalona w jego obecności, spali jej skórę, jej mięso wraz z jej nieczystością.
7.MIESESNastępnie spali się jałowicę tę w obecności jego: skórę jej, oraz mięso jej i krew jej, razem z jej pomiotem spali się,
8.TYSIĄCL.WYD5Wreszcie spali się krowę w jego obecności, zarówno skórę, jak mięso, krew i zawartość jelit.
9.BRYTYJKANastępnie każe tę jałówkę spalić na swoich oczach, zarówno jej skórę jak i jej mięso, i krew wraz z jej odchodami.
10.POZNAŃSKAI spalą tę krowę na jego oczach, spalą jej skórę, mięso i krew, aż do jej kału włącznie.
11.WARSZ.PRASKAPotem w obecności kapłana spali się krowę; spalić należy jej skórę, mięso i krew oraz zawartość jelit.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem spalą tą jałówkę na jego oczach skórę, mięso oraz jej krew; niech ją spalą razem z odchodami.
13.EIB.BIBLIA.2016Następnie rozkaże spalić tę jałówkę w swojej obecności. Spalona zostanie jej skóra, mięso, krew oraz zawartość jelit.