« 4Moj 16:50 4 Księga Mojżeszowa 17:1 4Moj 17:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI mowił jest Pan ku Mojżeszowi rzekąc:
2.WUJEK.1923I mówił Pan do Mojżesza, rzekąc:
3.GDAŃSKA.1881Potem rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc:
4.GDAŃSKA.2017Potem PAN powiedział do Mojżesza:
5.CYLKOW(17:16) I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi, i rzekł:
6.KRUSZYŃSKI(17:16) Przemówił Bóg do Mojżesza, głosząc:
7.MIESES(17:16) Wówczas rzekł Wiekuisty do Mojżesza, mówiąc:
8.TYSIĄCL.WYD5Powiedział znowu Pan do Mojżesza:
9.BRYTYJKA(17:16) I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy:
10.POZNAŃSKA(17:16) Jahwe rzekł do Mojżesza:
11.WARSZ.PRASKA(17:16) Jahwe przemówił do Mojżesza w te słowa:
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(17:16) Nadto WIEKUISTY oświadczył Mojżeszowi, mówiąc:
13.EIB.BIBLIA.2016.LIT(17:16) PAN natomiast przemówił do Mojżesza tymi słowy: