« 4Moj 17:10 4 Księga Mojżeszowa 17:11 4Moj 17:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI uczyni Mojżesz, jakoż przykazał Pan.
2.WUJEK.1923I uczynił Mojżesz, jako mu Pan przykazał.
3.GDAŃSKA.1881I uczynił Mojżesz; jako mu Pan rozkazał, tak uczynił.
4.GDAŃSKA.2017I Mojżesz tak uczynił; jak PAN mu rozkazał, tak uczynił.
5.CYLKOW(17:26) I uczynił to Mojżesz; jako mu rozkazał Wiekuisty, tak uczynił.
6.KRUSZYŃSKI(17:26) I uczynił Mojżesz, jako mu Bóg rozkazał; tak uczynił.
7.MIESES(17:26) Mojżesz wykonał [to], – [tak,] jak Wiekuisty przykazał mu, tak wykonał on.
8.TYSIĄCL.WYD5I uczynił tak Mojżesz, postępując według nakazu Pana.
9.BRYTYJKA(17:26) Mojżesz postąpił, tak jak mu nakazał Pan, tak postąpił.
10.POZNAŃSKA(17:26) I Mojżesz wykonał to zgodnie z poleceniem Jahwe.
11.WARSZ.PRASKA(17:26) I tak uczynił Mojżesz; wszystko zrobił dokładnie tak, jak mu nakazał Jahwe.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(17:26) Więc Mojżesz to uczynił; jak mu rozkazał WIEKUISTY tak uczynił.
13.EIB.BIBLIA.2016.LIT(17:26) I Mojżesz postąpił dokładnie tak, jak mu polecił PAN.