« 4Moj 17:11 4 Księga Mojżeszowa 17:12 4Moj 17:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rzekli synowie israelszczy ku Mojżeszowi: „Toć owa zatraconismy i my wszytcy zginiem,
2.WUJEK.1923I rzekli synowie Izraelowi do Mojżesza: Oto zniszczeliśmy, wszyscyśmy zginęli.
3.GDAŃSKA.1881I rzekli synowie Izraelscy do Mojżesza, mówiąc: Oto umieramy, niszczejemy, wszyscy giniemy;
4.GDAŃSKA.2017I synowie Izraela powiedzieli do Mojżesza: Oto umieramy, giniemy, wszyscy giniemy;
5.CYLKOW(17:27) I powiedzieli synowie Israela do Mojżesza i rzekli: "Oto konamy, giniemy, wszyscy giniemy;
6.KRUSZYŃSKI(17:27) Synowie Izraela powiedzieli do Mojżesza głosząc: "Oto zginiemy, przepadliśmy, wszyscyśmy przepadli!
7.MIESES(17:27) Wówczas rzekli Synowie Izraela do Mojżesza, mówiąc; „Oto! my konamy, giniemy, my wszyscy giniemy.
8.TYSIĄCL.WYD5Zawołali znów Izraelici do Mojżesza: Oto giniemy! Jesteśmy zgubieni, wszyscy jesteśmy straceni!
9.BRYTYJKA(17:27) Wtedy synowie izraelscy rzekli do Mojżesza: Oto konamy! Giniemy! Wszyscy giniemy!
10.POZNAŃSKA(17:27) Izraelici zaś mówili do Mojżesza: - My konamy, giniemy wszyscy, giniemy!
11.WARSZ.PRASKA(17:27) Wtedy synowie Izraela powiedzieli do Mojżesza: Giniemy, jesteśmy zgubieni, wszyscy jesteśmy zgubieni!
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(17:27) A synowie Israela powiedzieli do Mojżesza, mówiąc: Oto konamy i giniemy; wszyscy giniemy.
13.EIB.BIBLIA.2016.LIT(17:27) Wtedy Izraelici wyznali wobec Mojżesza: Wkrótce wszyscy skonamy! Zginiemy! Nikt nie pozostanie!