« 4Moj 17:1 4 Księga Mojżeszowa 17:2 4Moj 17:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP„Mow k synom israelskim a pobierz od nich rozgi po jich pokoleniach, od wszytkich książąt rodu rozg dwanaćcie, a każdemu jimię napisz na rozdze s wirzchu.
2.WUJEK.1923Mów do synów Izraelowych, a weźmij od nich po lasce, wedle pokolenia ich, od wszystkich książąt pokolenia, lasek dwanaście, i każdego imię napiszesz na lasce jego.
3.GDAŃSKA.1881Mów do synów Izraelskich, a weźmij od nich po lasce według domów ojców ich, to jest, od wszystkich książąt ich według domów ojców ich, dwanaście lasek, a każdego imię napiszesz na lasce jego;
4.GDAŃSKA.2017Mów do synów Izraela i weź od każdego z nich po lasce według domów ich ojców, od wszystkich ich naczelników według domów ich ojców dwanaście lasek, a imię każdego napisz na jego lasce.
5.CYLKOW(17:17) "Powiedz synom Israela, a weź od nich po buławie od każdego domu rodowego, od wszystkich naczelników ich, według domów ich rodowych, dwanaście buław; a każdego imię napiszesz na buławie jego;
6.KRUSZYŃSKI(17:17) "Powiedz synom Izraelowym, niech wezną wśród nich laskę, laskę na dom patrjarchalny, od każdego ich księcia na ich dom patrjarchalny, dwanaście Jasek. Napiszesz imię każdego na jego lasce;
7.MIESES(17:17) „Rzeknij do Synów Izraela i przyjm od nich po lasce od [każdego] rodu [szczepowego] od wszystkich książąt ich [przełożonych nad] ich rodami [szczepowemi] – dwanaście lasek, napiszesz imię zaś każdego na lasce jego,
8.TYSIĄCL.WYD5Przemów do Izraelitów i weź od nich po lasce, po lasce od każdego pokolenia, od wszystkich książąt pokoleń - razem lasek dwanaście. Wypisz imię każdego na jego lasce,
9.BRYTYJKA(17:17) Przemów do synów izraelskich i weź od nich po lasce od każdego rodu, od wszystkich książąt szczepów, więc dwanaście lasek. Imię każdego napisz na jego lasce.
10.POZNAŃSKA(17:17) - Przemów do synów Izraela, a następnie weź po jednej lasce od każdego pokolenia, od wszystkich naczelników ich rodów, razem dwanaście lasek. Imię każdego wypiszesz na jego lasce.
11.WARSZ.PRASKA(17:17) Zwróć się do synów Izraela i pozbieraj od nich laski, tak żeby na każde pokolenie wypadała jedna laska, czyli razem dwanaście lasek od przywódców dwunastu pokoleń. Na każdej lasce niech będzie wypisane imię [przywódcy pokolenia].
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(17:17) Powiedz synom Israela i weź od nich po buławie od każdego rodowego domu, od wszystkich ich naczelników według ich rodowych domów dwanaście buław; i napiszesz imię każdego na jego buławie.
13.EIB.BIBLIA.2016.LIT(17:17) Powiedz synom Izraela, aby przedstawiciel każdego pokolenia dał ci swoją laskę. Weź laskę od księcia każdego rodu, razem dwanaście lasek. Na lasce każdego wypisz jego imię.